Obchodná etiketa a osobná stratégia

Termín konaniapodľa záujmu (16.00-19.30 hod.)
Rozsah kurzu4 vyučovacie hodiny
Miesto konaniaUniverzita Komenského v Bratislave
Centrum ďalšieho vzdelávania
Odbojárov 10/a (vo dvore)
831 04  Bratislava
Doprava: zástavka Slovnaft aréna, MHD č.: 39, 61, 63, 74, 78, 204
Cieľ kurzuCieľom kurzu je osvojiť si základné princípy obchodnej etikety. Naučiť sa, ako dosiahnuť pútavý prvý dojem, ako zvýšiť osobnú rečnícku kultúru, ovládať zdvorilé a korektné jednanie a ako správne argumentovať a viesť obchodnú konverzáciu. 
Cieľová skupinaKurz je určený manažérom, vedúcim zamestnancom a obchodným partnerom, ktorí sa chcú odlíšiť od ostatných v oblasti osobnej zrelosti, odbornosti a pripravenosti.
Organizačná forma vzdelávaniaskupinová, prezenčná
Obsahová náplň
  • Interpersonálne spôsobilosti
  • Spôsob komunikácie a osobná rečnícka kultúra
  • Psychologické triky vedenia konverzácie
  • Zdvorilé a korektné jednanie
  • Obchodná etiketa
  • Vytvorenie úspešnej osobnej stratégie
  • Tvorba dlhodobých obchodných vzťahov
Metódy vzdelávaniaPrednáška, inštruktáž
Cena49 €