Odbúravanie vnútorných bariér

Termín konaniapodľa záujmu (15:00-18:30 hod.)
Rozsah kurzu4 vyučovacie hodiny
Miesto konaniaUniverzita Komenského v Bratislave
Centrum ďalšieho vzdelávania
Odbojárov 10/a (vo dvore)
831 04  Bratislava
Doprava: zástavka Slovnaft aréna, MHD č.: 39, 61, 63, 74, 78, 204
Cieľ kurzuVzdelávací kurz so zameraním na zmenu obrazu o sebe a o svete, na pomoc prekonať trému, minulosť, staré krivdy, negativitu, pasivitu, výhovorky, predsudky, vnútornú neistotu či prokrastináciu.
Cieľová skupinaširoká verejnosť
Organizačná forma vzdelávaniaskupinová, prezenčná
Profil absolventaNa konci kurzu budete odchádzať s konkrétnymi riešeniami, ako úspešne napredovať vo Vašom profesionálnom aj osobnom živote. 
Obsahová náplň1. Sebareflexia
2. Odbúravanie strachu a neistoty
3. Budovanie sebadôvery
4. Technika stanovenia cieľov SMART
5. Neurolingvistické programovanie
6. Schopnosť rozhodovať sa
7. Význam chýb
8. Vizualizácie šťastia a úspechu
9. Rovnováha
10. Vlastné hodnoty a osobná značka
Metódy vzdelávaniaPrednáška, simulácia, inštruktáž
Cena49 €