Prezentačné zručnosti a sila presvedčivosti

Termín konaniapodľa záujmu
Rozsah kurzu8 vyučovacích hodín
2 x 4 vyučovacie hodiny
Miesto konaniaUniverzita Komenského v Bratislave
Centrum ďalšieho vzdelávania
Odbojárov 10/a (vo dvore)
831 04 Bratislava
Doprava: zástavka Slovnaft aréna, MHD č.: 39, 61, 63, 74, 78, 204
Cieľ kurzu 
Cieľom kurzu je naučiť sa kultivovane a efektívne sa prezentovať pred zamestnávateľom, nadriadeným alebo obchodným partnerom či zákazníkom.
 
Cieľová skupinaKurz je vhodný pre každého, kto má záujem o zdokonalenie sa v oblasti prezentácie so zameraním na:
 • psychologické tipy a triky vedenia konverzácie,
 • rozvoj osobnostných predpokladov úspešného, kariérneho rastu,
 • definovanie jedinečnej osobnej stratégie,
 • tvorbu zaujímavej a pútavej prezentácie,
 • tréning zvládania stresu a trémy pred prezentáciou.
Organizačná forma vzdelávaniaskupinová, prezentačná
Obsahová náplň 

 

 • Kultivovaná a efektívna komunikácia
 • Benefity verbálnej a neverbálnej komunikácie
 • Spôsoby prezentácie a sebaprezentácie
 • Schopnosť zaujať
 • Tipy a triky úspešnej konverzácie
 • Argumentácia a protiargumentácia
 • Zvládanie stresu a trémy
 • Zameranie na klienta, zákazníka, publikum
 • Typológia klientov, zákazníkov, kolegov
 • Charizma a čaro osobnosti
 • Jedinečná osobná stratégia
 • Vytváranie spätnej väzby a dlhodobých vzťahov

 

 
Metódy vzdelávaniaprednáška, inštruktáž
Cena112 €