Prokrastinácia nie je lenivosť

Informatívno - odborný seminár

Termín konania

podľa záujmu (16.00-20.00 hod.)

Trvanie16.00 - 20.00 hod.
Rozsah kurzu4 hodiny
Miesto konaniaUniverzita Komenského v Bratislave
Centrum ďalšieho vzdelávania
Odbojárov 10/a (vo dvore)
831 04  Bratislava
Doprava: zástavka Slovnaft aréna, MHD č.: 39, 61, 63, 74, 78, 204
Cieľ kurzuCieľ kurzu poskytnúť návod ako zlepšiť organizáciu času a zvýšiť efektivitu práce pri vedomom zásahu prokrastinácie do pracovného/osobného života. 
Cieľová skupina

Záujemcovia, ktorí sa chcú dozvedieť:
- ako prekonať vrodené sklony k nehospodárnemu využívaniu času, závislostiam a zlozvykov,
- ako lepšie zvládať vlastné zlyhanie a vedieť sa orientovať na pozitíva zvyšujúce efektivitu práce a znižujúce stres.

Forma výučbySkupinová.
Obsahová náplň

1. Prokrastinácia – charakteristika, negatíva, pozitíva.
2. Motivácia – fungovanie a nastavenie pre dlhodobý proces.
3. Slabé a silné stránky osobnosti – nastavenie a využitie pre robenie zmysluplných vecí.
4. Fungovanie mozgu – z pohľadu sebaovládania a vôle.
5. Efektivita práce – kroky a návyky k prekonaniu vrodených sklonov k nehospodárnemu využívaniu času;  rozhodovacia paralýza, time manažment.
6. Workshop - praktické nástroje boja proti prokrastinácii. 

Cena49 €