Reziliencia – emočná odolnosť

Termín konaniapodľa záujmu (15:00 - 18:30 hod.)
Rozsah kurzu4 vyučovacie hodiny
Miesto konaniaUniverzita Komenského v Bratislave
Centrum ďalšieho vzdelávania
Odbojárov 10/a (vo dvore)
831 04  Bratislava
Doprava: zástavka Slovnaft aréna, MHD č.: 39, 61, 63, 74, 78, 204
Cieľ kurzuCieľom vzdelávania je pomocou techník sebaovládania a vnútornej stability naučiť sa správne reagovať, vybudovať v sebe prirodzenú rovnováhu a upevniť duševnú silu.
Cieľová skupinaTento seminár je určený pre všetkých, ktorí chcú lepšie zvládať stresové situácie, manipuláciu a konflikty. Pre všetkých, ktorí majú záujem pracovať na svojej emočnej stabilite a odolnosti.
Organizačná forma vzdelávaniaskupinová, prezenčná
Obsahová náplň 
  • Emočné odtlačky minulosti a súčasnosti
  • Zmena perspektívy
  • Strach ako negatívna sila
  • Otvorená a skrytá manipulácia
  • Ovládnutie situácie
  • Princíp semaforu
  • Prežívanie prítomného okamihu
  • Hľadanie rovnováhy
Metódy vzdelávaniaPrednáška, inštruktáž
Cena49 €