Reziliencia - vyšší level

Termín konaniapodľa záujmu (15:00 - 18:30 hod.)
Rozsah kurzu4 vyučovacie hodiny
Miesto konaniaUniverzita Komenského v Bratislave
Centrum ďalšieho vzdelávania
Odbojárov 10/a (vo dvore)
831 04  Bratislava
Doprava: zástavka Slovnaft aréna, MHD č.: 39, 61, 63, 74, 78, 204
Cieľ kurzuCieľom tréningu je získanie optimálnej emočnej rovnováhy a nácvik reakčných modelov.
Cieľová skupinaTréningový seminár je určený pre všetkých, ktorí chcú lepšie zvládať záťažové a konfrontačné situácie, chcú pracovať na svojej emočnej stabilite a vnútornej rovnováhe.
Organizačná forma vzdelávaniaskupinová, prezenčná
Obsahová náplň 

 

  • Prirodzené emočné spektrum
  • Sebapoznanie a pochopenie vlastných emócií
  • Druhy skratových reakcií
  • Emočné prežívanie – konštruktívne myslenie – efektívne jednanie
  • Vedomá tvorba vnútornej rovnováhy

 

Metódy vzdelávaniaPrednáška, inštruktáž
Cena49 €