Rozhodnutie – hybná sila zmeny

Termín konaniapodľa záujmu
Rozsah kurzu4 vyučovacie hodiny
Miesto konaniaUniverzita Komenského v Bratislave
Centrum ďalšieho vzdelávania
Odbojárov 10/a (vo dvore)
831 04  Bratislava
Doprava: zástavka Slovnaft aréna, MHD č.: 39, 61, 63, 74, 78, 204
Cieľ kurzuCieľom vzdelávania je spoznať svoje schopnosti a hľadanie spôsobov ako ich uplatniť v osobnom či pracovnom živote.
Cieľová skupinaTento seminár je určený pre všetkých, ktorí si uvedomujú svoj skrytý potenciál a rozhodli sa naplno ho uplatniť.
Organizačná forma vzdelávaniaskupinová, prezenčná
Obsahová náplň 
  • Osobnostná analýza a sebareflexia
  • Identifikácia kľúčových hodnôt a potrieb
  • Iracionálne bariéry a ich odbúravanie
  • Zmena štruktúry myslenia a zaužívaných stereotypov
  • Technika stanovenia cieľov SMART
  • Schopnosť rozhodovať sa
  • Osobná stratégia
Metódy vzdelávaniaPrednáška, inštruktáž
Cena49 €