Rozvoj kreatívneho myslenia

Termín konaniapodľa záujmu (16.00 – 19.30 hod.)
Rozsah kurzu4 vyučovacie hodiny
Miesto konaniaUniverzita Komenského v Bratislave
Centrum ďalšieho vzdelávania
Odbojárov 10/a (vo dvore)
831 04  Bratislava
Doprava: zástavka Slovnaft aréna, MHD č.: 39, 61, 63, 74, 78, 204
Cieľ kurzuCieľom seminára je naučiť sa techniky rozvíjajúce kreativitu, vysvetliť si význam divergentného myslenia a naučiť sa vysoko účinné metódy zamerané na tréning koncentrácie a pamäte.
Cieľová skupina Tento seminár je určený pre všetkých, ktorí majú záujem o rozvoj svojej kreativity, schopnosti, ktorá je oceňovaná nielen v zamestnaní.
Organizačná forma vzdelávaniaskupinová, prezenčná
Obsahová náplň
  • Ako funguje náš mozog
  • Ako vytvoriť tvorivú atmosféru
  • Divergencia alebo myslenie „out of the box“ 
  • Mindfulness a stav flow
  • Koncentrácia a mentálna energia 
  • Ako využiť kreativitu pre zlepšenie pamäte
  • Skupinové a individuálne metódy generovania nápadov
  • Vizualizačné techniky a hry na rozvoj tvorivosti
Metódy vzdelávaniaPrednáška, inštruktáž
Cena49 €