Sebamotivácia a sebakoučing

Termín konaniapodľa záujmu (15.00 – 18.30 hod.) 
Rozsah kurzu4 vyučovacie hodiny
Miesto konaniaUniverzita Komenského v Bratislave
Centrum ďalšieho vzdelávania
Odbojárov 10/a (vo dvore)
831 04  Bratislava
Doprava: zástavka Slovnaft aréna, MHD č.: 39, 61, 63, 74, 78, 204
Cieľ kurzuCieľom kurzu je objaviť svoje kľúčové hodnoty a motívy a naučiť sa využívať ich na zlepšenie svojho života v rôznych oblastiach.
Cieľová skupinaKaždý, kto cíti potrebu popracovať na sebe, na svojej vnútornej motivácii a sebahodnotení v práci aj osobnom živote.
Organizačná forma vzdelávaniaskupinová, prezenčná
Obsahová náplň• Čo je podstatou vnútornej motivácie
• Ako si udržať motiváciu aj v náročných situáciách
• Čo robia úspešní ľudia
• Kedy sme v práci skutočne motivovaní 
• Najčastejšie motivačné bariéry
• Ako si poradiť s demotiváciou
• Spoznajte svoje kľúčové hodnoty
• Ako vnímate svoju hodnotu? 
• Ako sa zbaviť negatívnych presvedčení o sebe
• Hlas nášho vnútorného kritika
• Sebakoučing - premena problémov na príležitosti>
Metódy vzdelávaniaPrednáška, inštruktáž
Cena49 €