Stres manažment

Termín konania11.03.2019 (16.00 – 19.30 hod.) 
Rozsah kurzu4 vyučovacie hodiny
Miesto konaniaUniverzita Komenského v Bratislave
Centrum ďalšieho vzdelávania
Odbojárov 10/a (vo dvore)
831 04  Bratislava
Doprava: zástavka Slovnaft aréna, MHD č.: 39, 61, 63, 74, 78, 204
Cieľ kurzuCieľom vzdelávania je pochopiť zdroje a prejavy stresu a naučiť sa eliminovať jeho dopady na náš organizmus.  Stres prežíva každý – manažér, predajca, marketingový pracovník, študent, učiteľ, matka na materskej... Posilnením vnútornej stability a zaujatím správneho postoja dokážeme znížiť mieru stresu na naše výkony, výsledky, vzťahy a zdravie.
Cieľová skupina

široká verejnosť

Kurz je určený pre každého, kto chce rozpoznať svoje spúšťače stresu a naučiť sa s nimi efektívne pracovať tak, aby si dokázal udržať nadhľad a vnútornú rovnováhu. 

Profil absolventaÚčastníci kurzu si osvoja techniky umožňujúce obnoviť životnú rovnováhu a zvládať stres aj v náročných situáciách. 
Organizačná forma vzdelávaniaskupinová, prezenčná
Obsahová náplň
  • Čo je to stres a odkiaľ pochádza
  • Prejavy stresu a ich dopad na náš organizmus a výkon
  • Rozdiel medzi pozitívnym a negatívnym stresom
  • Ako predísť vyhoreniu - praktické rady nielen pre workoholikov
  • Príčiny zotrvávania stresu
  • Spoznajte svoje spúšťače stresu
  • Techniky zvládania stresu
  • Objavte svoju sebahodnotu
  • Zamerajme sa na riešenie, nie problém
  • Tipy na posilnenie vnútornej stability a rovnováhy
Metódy vzdelávaniaPrednáška, inštruktáž
Cena49 €
Garant/Lektor

Ing. Miroslava Atanasová

Doklad o ukončeníPotvrdenie o účasti na odbornom seminári