Telefonická a e-mailová komunikácia v pracovnom prostredí

Termín konaniapodľa záujmu
Rozsah kurzu5 vyučovacích hodín
Miesto konaniaUniverzita Komenského v Bratislave
Centrum ďalšieho vzdelávania
Odbojárov 10/a (vo dvore)
831 04  Bratislava
Doprava: zástavka Slovnaft aréna, MHD č.: 39, 61, 63, 74, 78, 204
Cieľ kurzu

Profesionálna telefonická a e-mailová komunikácia tvorí neoddeliteľnú súčasť firemnej kultúry. Má určité štandardy a pravidiá, ktorých dodržiavanie môže mať výrazný vplyv na dosahovanie osobných či pracovných cieľov. Či už sa jedná o komunikáciu v internom alebo externom prostredí, je vizitkou nielen spoločnosti, ktorú zastupujeme, ale aj našej osoby.

Cieľom kurzu je osvojiť si zásady efektívnej telefonickej a e-mailovej komunikácie v pracovnom prostredí, eliminovať chyby, nedostatky a naučiť sa zvládať aj náročné komunikačné situácie (nahnevaný či pasívny klient, ospravedlnenie, reklamácia a pod.).

Cieľová skupina

Kurz je určený pre širokú verejnosť, majiteľov firiem, riadiacich pracovníkov všetkých stupňov, predajcov, asistentky, zamestnancov pôsobiacich  v oblasti styku s klientom, na zákazníckych linkách, ako aj pre každého, kto chce nadobudnúť sebavedomie v telefonickej a e-mailovej komunikácii v osobnom a pracovnom živote. 

Organizačná forma vzdelávania

Vzdelávanie prebieha v interaktívnom prostredí formou prezentácie a diskusie, s praktickým nácvikom vybraných nástrojov a techník.

Obsahová náplň

·       Príprava na telefonovanie

·       Štruktúra aktívneho a pasívneho telefonátu

·       Najčastejšie bariéry a chyby v telefonovaní

·       Zásady úspešných telefonátov

·       Techniky kladenia otázok a detekcia potrieb klienta

·       Zvádnutie náročných a konfliktných situácií

·       Motivačné frázy, ukončenie a vyhodnotenie telefonického rozhovoru

·       Základné pravidlá e-mailovej komunikácie

·       Najčastejšie chyby pri písaní správ

·       Technika ospravedlnenia sa klientovi

·       Profesionálny postup pri reklamácii 

Cena49 €