Time manažment

Termín konania20.02.2019 (16.00 – 19.30 hod.)
Rozsah kurzu4 vyučovacie hodiny
Miesto konaniaUniverzita Komenského v Bratislave
Centrum ďalšieho vzdelávania
Odbojárov 10/a (vo dvore)
831 04  Bratislava
Doprava: zástavka Slovnaft aréna, MHD č.: 39, 61, 63, 74, 78, 204
Cieľ kurzuUrčiť si svoje ciele a priority, naučiť sa efektívne plánovať a organizovať pracovný aj osobný čas. 
Cieľová skupina

široká verejnosť

Vzdelávanie je vhodné pre každého, kto: 

- nestíha plniť svoje úlohy alebo ich plní na poslednú chvíľu a v časovom strese,
- chce si osvojiť kreatívne techniky plánovania k zvýšeniu svojej efektivity, výkonnosti a úspešnosti,
- chce nadobudnúť work-life balance, pretože má málo času na oddych, na seba a svojich blízkych,
- chce si utriediť svoje priority, definovať ciele a naučiť sa, ako ich aj dosiahnuť. 

Organizačná forma vzdelávaniaskupinová, prezenčná
Obsahová náplň 
  • Ako vplýva časový stres na pracovný výkon a osobný život 
  • Snímka dňa a plánovanie dňa
  • Odhaľte svojich zlodejov času
  • Eisenhoverow pricníp
  • Definujte svoje ciele a priority
  • Work-life balance
  • Parettovo pravidlo a jeho využite v praxi
  • Ako zvýšiť svoju efektivitu
  • Kreatívne techniky time manažmentu (GTD, „Zjedz tú žabu“ a iné)
 
Metódy vzdelávaniaPrednáška, inštruktáž
Cena49 €
Garant/Lektor

Ing. Miroslava Atanasová

Doklad o ukončeníPotvrdenie o účasti na odbornom seminári