Tréning optimistického životného štýlu

Informatívno - odborný seminár

Termín konania

podľa záujmu (16.00-20.00 hod.)

Trvanie16.00 - 20.00 hod.
Rozsah kurzu4 hodiny
Miesto konaniaUniverzita Komenského v Bratislave
Centrum ďalšieho vzdelávania
Odbojárov 10/a (vo dvore)
831 04 Bratislava
Doprava: zástavka Slovnaft aréna, MHD č.: 39, 61, 63, 74, 78, 204
Cieľ kurzuCieľom kurzu je poskytnutie návodov na zdravý životný štýl vytvorením optimálnych duševných a duchovných podmienok. 
Cieľová skupina

Záujemcovia, ktorí sa chcú dozvedieť:
- ako byť odolnejší proti negatívnym podnetom,
- ako funguje metoda „flow-lístek“,
- ako zmeniť myslenie zfixed mindset“ na „growth mindset“,
- ako sa naučiť mať radosť z drobností,
- ako zvýšiť orientáciu na spokojnosť v prítomnosti.

Forma výučbySkupinová.
Obsahová náplň

1. Nespokojnosť, stres, depresia.
2. Optimizmus vs pesimizmus.
3. Metóda „flow-lístek“.
4. Prekážky, výzvy a spätná negatívna väzba.
5. Workshop – výber tréningových aktivít optimistického životného štýlu.

Cena49 €