Tréning všímavosti (mindfulness)

Informatívno - odborný seminár

Termín konania

podľa záujmu (16.00-20.00 hod.)

Trvanie16.00 - 20.00 hod.
Rozsah kurzu4 hodiny
Miesto konaniaUniverzita Komenského v Bratislave
Centrum ďalšieho vzdelávania
Odbojárov 10/a (vo dvore)
831 04  Bratislava
Doprava: zástavka Slovnaft aréna, MHD č.: 39, 61, 63, 74, 78, 204
Cieľ kurzuCieľom kurzu je poskytnutie návodov ako naplno prežívať prítomnosť, zvládať pritom svoje emócie a zachovať si odstup od posudzujúcich myšlienok. 
Cieľová skupina

Záujemcovia, ktorí sa chcú dozvedieť:
- čo vnímame zmyslami, aké myšlienky nás napadajú, emócie prežívame, ako vnímame svoje telo,
- ako spolu všetky tieto prežívania súvisia,
- aká je prítomnosť prepojenia so spomienkami na minulosť a predpovedaním budúcnosti.

Forma výučbySkupinová.
Obsahová náplň

1. Pozornosť a pracovná pamäť. 
2. Trénovanie pozornosti.
3. Multitasking a kreativita.
4. Efektívny odpočinok a znižovanie stresu.
5. Workshop – výber najúčinnejších nástrojov, ktoré má veda k dispozícii s dôrazom na zážitkové učenie.

Cena49 €