Vedenie ľudí a motivácia

Termín konaniapodľa záujmu (16:00 – 19:30 hod.) 
Rozsah kurzu4 vyučovacie hodiny
Miesto konaniaUniverzita Komenského v Bratislave
Centrum ďalšieho vzdelávania
Odbojárov 10/a (vo dvore)
831 04  Bratislava
Doprava: zástavka Slovnaft aréna, MHD č.: 39, 61, 63, 74, 78, 204
Cieľ kurzuJednou z úloh manažéra je inšpirovať a motivovať svoj tím, aby sa so záujmom angažoval za dosiahnutie spoločných cieľov. Aj tomu najlepšiemu manažérovi sa môže stať, že členovia jeho tímu stratia motiváciu. Cieľom kurzu je spoznať podstatu a zdroje motivácie a poukázať na možnosti efektívneho vedenia ľudí.
Cieľová skupinaKurz je určený majiteľom podnikov, manažérom a riadiacim pracovníkom vyšších, stredných a nižších stupňov, personalistom, ktorí sa chcú naučiť využívať moderné a účinné techniky vedenia a motivovania ľudí.
Organizačná forma vzdelávaniaskupinová, prezenčná
Obsahová náplň
• Vplyv podnikovej kultúry na úroveň motivácie zamestnancov
• Firemná vízia a motivácia zamestnancov
• Zásady dobre fungujúceho tímu a tímové synergie
• Základné východiská pre motiváciu a motivačné bariéry
• Osvedčené zabijaky motivácie
• Viete, čo motivuje Vašich zamestnancov?
• Pravda o vplyve finančnej odmeny na mieru motivácie
• Ako vytvoriť permanentne stimulujúce prostredie
• Motivácia kreatívnymi technikami
• Význam a realizácia hodnotiacich pohovorov
• Zvýšenie motivácie svojich zamestnancov koučovaním
Metódy vzdelávaniaPrednáška, inštruktáž
Cena49 €