Vedenie ľudí a motivácia

Termín konania30.01.2019 (16:00 – 19:30 hod.) 
Rozsah kurzu4 vyučovacie hodiny
Miesto konania

Univerzita Komenského v Bratislave
Centrum ďalšieho vzdelávania
Odbojárov 10/a (vo dvore)
831 04  Bratislava
Doprava: zástavka Slovnaft aréna, MHD č.: 39, 61, 63, 74, 78, 204

Cieľ kurzuJednou z úloh manažéra je inšpirovať a motivovať svoj tím, aby sa so záujmom angažoval za dosiahnutie spoločných cieľov. Aj tomu najlepšiemu manažérovi sa môže stať, že členovia jeho tímu stratia motiváciu. Cieľom kurzu je spoznať podstatu a zdroje motivácie a poukázať na možnosti efektívneho vedenia ľudí.
Cieľová skupina

Kurz je určený majiteľom podnikov, manažérom a riadiacim pracovníkom vyšších, stredných a nižších stupňov, personalistom, ktorí sa chcú naučiť využívať moderné a účinné techniky vedenia a motivovania ľudí.

Organizačná forma vzdelávaniaskupinová, prezenčná
Obsahová náplň

• Vplyv podnikovej kultúry na úroveň motivácie zamestnancov

• Firemná vízia a motivácia zamestnancov

• Zásady dobre fungujúceho tímu a tímové synergie

• Základné východiská pre motiváciu a motivačné bariéry

• Osvedčené zabijaky motivácie

• Viete, čo motivuje Vašich zamestnancov?

• Pravda o vplyve finančnej odmeny na mieru motivácie

• Ako vytvoriť permanentne stimulujúce prostredie

• Motivácia kreatívnymi technikami

• Význam a realizácia hodnotiacich pohovorov

  • Zvýšenie motivácie svojich zamestnancov koučovaním

Metódy vzdelávaniaPrednáška, inštruktáž
Cena49 €
Garant/Lektor

Ing. Miroslava Atanasová

Doklad o ukončeníPotvrdenie o účasti na odbornom seminári