Zvládanie stresu a posilnenie vnútornej stability (stres manažment)

Termín konaniapodľa záujmu
Rozsah kurzu4 vyučovacie hodiny
Miesto konaniaUniverzita Komenského v Bratislave
Centrum ďalšieho vzdelávania
Odbojárov 10/a (vo dvore)
831 04  Bratislava
Doprava: zástavka Slovnaft aréna, MHD č.: 39, 61, 63, 74, 78, 204
Cieľ kurzuCieľom kurzu je pochopiť zdroje a prejavy stresu a naučiť sa eliminovať jeho dopady na náš organizmus.   Účastníci vzdelávania si osvoja techniky umožňujúce obnoviť životnú rovnováhu a zvládať stres aj v náročných situáciách.
Cieľová skupinaKurz je určený pre každého, kto chce rozpoznať svoje spúšťače stresu a naučiť sa s nimi efektívne pracovať tak, aby si dokázal udržať nadhľad a vnútornú rovnováhu.
Profil absolventaÚčastníci kurzu si osvoja techniky umožňujúce obnoviť životnú rovnováhu a zvládať stres aj v náročných situáciách.
Organizačná forma vzdelávaniaskupinová, prezenčná
 Obsahová náplň
  • Odkiaľ pochádza stres a ako sa prejavuje
  • Aký je dopad stresu na náš organizmus a výkon
  • Pozitívne účinky stresu
  • Reakcia organizmu na stres a vyhorenie
  • Praktické rady pre workoholikov
  • Najčastejšie príčiny zotrvávania stresu
  • Spoznajte svoje spúšťače stresu
  • Techniky zvládania stresu
  • Objavte svoju sebahodnotu
  • Posilnenie vnútornej stability
Metódy vzdelávaniaPrednáška, inštruktáž
Cena49 €