Zvýšenie osobnej prosperity

Termín konania

podľa záujmu (16.00 - 19.30 hod.)

Rozsah kurzu4 vyučovacie hodiny
Miesto konaniaUniverzita Komenského v Bratislave
Centrum ďalšieho vzdelávania
Odbojárov 10/a (vo dvore)
831 04  Bratislava
Doprava: zástavka Slovnaft aréna, MHD č.: 39, 61, 63, 74, 78, 204
Cieľ kurzu Pomôcť zvýšiť súčasnú osobnú prosperitu účastníka na osobnej, rodinnej aj firemnej úrovni na vyššiu.
Cieľová skupinaJednotlivci so záujmom o rozvoj osobnosti.
Organizačná forma vzdelávaniaskupinová
Obsahová náplň

 

Ako si vytvoriť porozumenie s ľubovoľnou osobou
 • Afinita a emócie
 • Enviroment a realita
 • Komunikácia
 • Tréning zvládania negatívnej komunikácie

Najdôležitejšia vec pre zvýšenie osobnej prosperity
 • Výsledky práce
 • Kontrola
 • Tímovosť
 • Zodpovednosť
 • Problémy
 • Motivácia
 • Ochota

 

Metódy vzdelávaniaInteraktívna s krátkym workshopom
Cena49 €
Garant/Lektoršpecialista na analýzu potenciálu personálu a výber ľudí