Ako uvoľňovať zamestnancov alebo korektné skončenie pracovného pomeru

Termín konaniapodľa záujmu
Rozsah kurzu8 vyučovacích hodín
Miesto konaniaPodľa požiadaviek klienta
Cieľ kurzuZlepšiť schopnosť účastníkov tréningu komunikovať nepríjemné správy a zvýšiť pracovno-právne vedomie súvisiace s prijímaním rozhodnutí pri skončení pracovného pomeru zamestnancov.
Cieľová skupinaManažéri, ktorí vedú rozhovory so zamestnancami pri zmene formy pracovného pomeru a personálni manažéri, ktorí zabezpečujú personálne procesy.
Forma výučbyInteraktívny tréning
Obsahová náplň
 1. Vedenie prepúšťacieho rozhovoru
  • ako povedať zamestnancovi, že v dôsledku finančnej krízy musí opustiť miesto vo Vašom podniku
  • ako ukončiť pracovný pomer so zamestnancom, ktorý stratil zdravotnú spôsobilosť a inú prácu vykonávať nemôže
  • ako povedať zamestnancovi, že s ním končíte spoluprácu, nakoľko neuspel počas skúšobnej doby
 2. Ako sa vnútorne nastaviť na odkomunikovanie nepríjemných správ
  • modelové situácie zamerané na komunikovanie nepríjemných správ
 3. Pracovno-právne otázky pri skončení pracovného pomeru
  • formy skončenia pracovného pomeru so zamestnancom
  • výhody, riziká jednotlivých foriem skončenia PP z pohľadu zamestnanca a z pohľadu zamestnávateľa
Cena112 €