Digitálna fotografia - zrkadlovka

Termín
konania
podľa záujmu
Počet účastníkov
 v skupine
Maximálne 10
Rozsah
kurzu
8 vyučovacích hodín
9:00 - 16:00
Miesto
 konania
Univerzita Komenského v Bratislave
Centrum ďalšieho vzdelávania
Odbojárov 10/a (vo dvore)
831 04  Bratislava
Doprava: zástavka Slovnaft Aréna, MHD: 39, 61, 63, 74, 78, 204
Cieľ
kurzu
Oboznámiť sa so základnými fotografickými zručnosťami zrkadlovky.
Cieľová
skupina
Každý, kto má záujem a vášeň pre fotografovanie so zrkadlovkou.
Stačí, ak si so sebou prinesiete svoj fotoaparát a chuť vzdelávať sa.
Forma
výučby
Prezenčná
Obsahová
náplň
  • Ako si vybrať správny fotoaparát, oboznámenie sa so základnými nastaveniami
  • Vysvetlenie rozdielov medzi kompaktom a zrkadlovkou, digitálnym a analógovým fotoaparátom
  • Vysvetlenie rozdielov medzi prioritou clony a prioritou času
  • Fotografovanie rodiny, detí, zvierat
  • Hra s detailmi
  • Fotografovanie na cestách
  • Krajina, panoráma, práca v exteriéri
  • Fotografovanie v interiéri
Cena112 €