Finančná gramotnosť pre každodenný život

Termín konaniapodľa záujmu
Rozsah kurzu6 vyučovacích hodín
Miesto konaniaUniverzita Komenského v Bratislave
Centrum ďalšieho vzdelávania
Odbojárov 10/a (vo dvore)
831 04  Bratislava
Doprava: zástavka Slovnaft aréna, MHD č.: 39, 61, 63, 74, 78, 204
Cieľ kurzuVzdelávací kurz poskytne účastníkovi námety a návody na efektívnu prácu s osobnými, rodinnými i verejnými financiami v každodennom živote.
Cieľová skupinaširoká verejnosť
Organizačná forma vzdelávaniaskupinová, prezenčná
Profil absolventaAbsolvent vzdelávacieho kurzu jeho efektívnym absolvovaním podporí a rozšíri svoje spôsobilosti v oblasti finančnej gramotnosti pre riešenie finančných záležitostí, s ktorými sa stretáva pri riešení každodenných úloh a problémov života.
Obsahová náplň 
  • Zmysel financií v ľudskej spoločnosti; sú peniaze zlé?
  • Financie jednotlivca a rodiny.
  • Využitie technických nástrojov pri narábaní so svojimi financiami.
  • Investičný a prevádzkový rozpočet, zadĺženie a ručenie – ich užitočnosť a nebezpečenstvo.
  • Obce, mestá, kraje a vláda tiež spravujú naše financie – spoluhospodárme s nimi.
  • Jednoduché výpočtové príklady praktického počítania osobného, rodinného a iných rozpočtov. 
 
Metódy vzdelávaniamotivačné, expozičné, fixačné
Cena78 €
Garant/Lektor

odborník z oblasti finančných analýz a finančného riadenia, člen 1896 Society, St. Edmund's College, University of Cambridge, Cambridge, Veľká Británia.