Kritické myslenie v etike podnikania

Termín konaniapodľa záujmu
Rozsah kurzu6 vyučovacích hodín
Miesto konaniaUniverzita Komenského v Bratislave
Centrum ďalšieho vzdelávania
Odbojárov 10/a (vo dvore)
831 04  Bratislava
Doprava: zástavka Slovnaft aréna, MHD č.: 39, 61, 63, 74, 78, 204
Cieľ kurzuVzdelávací kurz poskytne účastníkovi predovšetkým prostredníctvom prípadových štúdií námety a návody na prístup k riešeniu aktuálnych morálnych otázok v praktickom živote podnikateľských subjektov, ale i nepodnikateľských inštitúcií a v súkromnom živote.
Cieľová skupinaFiremné kolektívy a individuálni zamestnanci podnikateľských subjektov, ale i široká verejnosť.
Organizačná forma vzdelávaniaskupinová, prezenčná
Profil absolventaAbsolvent vzdelávacieho kurzu jeho efektívnym absolvovaním podporí a rozšíri svoje spôsobilosti v oblasti uplatnenia kritického myslenia pri riešení morálnych problémov, s ktorými sa stretáva vo svojej každodennej práci, vo svojom zamestnaní, resp. v podnikateľskej činnosti, pri riešení každodenných úloh a problémov života.
Obsahová náplň

 

  • Etika podnikania - vymedzenie a základné pojmy.
  • Pohnútky konania ľudí; aplikácia kritického myslenia v etike podnikania - „Metóda piatich cambridgských kolégií“.
  • Podnikateľská morálka v získavaní klientov a tvorbe zisku – prípadové štúdie
  • Podnikateľská morálka v schvaľovacích a rozhodovacích procesoch – prípadové štúdie
  • Podnikateľská morálka v ľudských zdrojoch a organizácii firmy – prípadové štúdie
  • Filantropia versus Ekonomika spoločenstva

 

Metódy vzdelávaniamotivačné, expozičné, fixačné
Cena78 €