Projektový manažment inovácií

Termín konaniapodľa záujmu
Rozsah kurzu8 vyučovacích hodín
Miesto konaniaPodľa požiadaviek klienta
Cieľ kurzu

Seminár rozoberá problematiku inovácii z pohľadu racionálneho algoritmizovaného postupu metodiky inovácií - WOIS, ktorý sa vo svete široko využívavoblasti inovácií produktov a služieb. Účastníci si osvoja poznatky, ktoré môžu využiť pri zvyšovaní efektívnosti inovačného procesu. Štandardne sa vo svetovom meradle prostredníctvom využitia metodiky WOIS, ako inovačnej stratégie dosahujú nasledovné výsledky:

  • rast predaja produktu/služby o 30%
  • otvorenie nových trhov a rast podielu spoločnosti na trhu o 20 % medziročne
  • identifikovanie nového trhového priestoru v hodnote 5 mil. €/ročne
  • generovanie nových podnikateľských príležitostí (inovácie biznisu) pre budúcnosť - vytváranie záložných zdrojov príjmu pre zmenu podmienok trhu (finančná kríza, hospodárska recesia a pod.)
  • zrýchlenie procesu inovácie o viac ako 30%
  • uplatnenie inovácie na trhu s pravdepodobnosťou 93%
Cieľová skupinaProjektoví a produktoví manažéri z oblasti výroby a služieb, ktorí riadia vývoj a inováciu produktov
Obsahová náplň
  • inovácie ako logický proces riešenia problému
  • čo je TRIZ a čo je WOIS - vysvetlenie pojmov
  • algoritmus WOIS - prezentovanie postupu na základe rozboru prípadovej štúdie úspešnej inovácie
  • rozbor prípadovej štúdie úspešne realizovanej inovácie prostredníctvom techniky WOIS
Cena112 €