Reč tela vo svete biznisu

Termín konaniapodľa záujmu (16.00 - 19.30 hod.)
Rozsah kurzu4 vyučovacie hodiny
Miesto konaniaUniverzita Komenského v Bratislave
Centrum ďalšieho vzdelávania
Odbojárov 10/a (vo dvore)
831 04 Bratislava
Doprava: zástavka Slovnaft aréna, MHD č.: 39, 61, 63, 74, 78, 204
Cieľ kurzuOsvojenie schopnosti správne prijímať, interpretovať a vysielať neverbálne signály počas komunikácie.
Cieľová skupinaširoká verejnosť
Organizačná forma vzdelávaniaskupinová, prezenčná
Profil absolventaAbsolvent kurzu efektívne a presvedčivo komunikuje vo formálnom i neformálnom prostredí, vytvára vhodnú interakciu v rámci konkrétneho pracovného i osobného kontextu, dokáže správne  prijímať, interpretovať a vysielať neverbálne signály, vie správne odhadnúť typ obchodného partnera a prispôsobiť mu formu a obsah komunikácie.
Obsahová náplň1.    Signály tela
2.    Reč tela a jej zložky
3.    Kontext a prostredie
4.    Tajný jazyk biznisu
5.    Osobné interakcie
6.    Tajomstvo presvedčivosti v profesionálnom styku
7.    Diplomacia, politika, bežný život
8.    Tajná reč mužov a žien
Metódy vzdelávaniaPrednáška + prípadová štúdia, simulácia, inštruktáž
Cena49 €