Tvorba podnikateľských obchodných modelov CANVAS (alebo stop Hurá optimizmu)

Termín konaniapodľa záujmu (8:30 – 15:30 hod.) 
Rozsah kurzu8 vyučovacích hodín
Miesto konaniaUniverzita Komenského v Bratislave
Centrum ďalšieho vzdelávania
Odbojárov 10/a (vo dvore)
831 04  Bratislava
Doprava: zástavka Slovnaft aréna, MHD č.: 39, 61, 63, 74, 78, 204
Cieľ kurzuCieľom kurzu je príprava a tvorba obchodného modelu CANVAS, ktorý je vyjadrením toho, ako firma zarába alebo ako chce zarábať peniaze.
Cieľová skupina

Kurz je určený pre: 

 • Tých, ktorí chcú ponúkať hodnotu za peniaze
 • Obchodníkov, ktorí chcú predávať viac tovarov a služieb
 • Manažérov, ktorí spúšťajú nový produkt
 • Produktových manažérov, ktorí riadia životné cykly produktov
 • Start up–istov a kreatívcov, ktorí chcú zrealizovať svoje námety
 • Začínajúcich podnikateľov
 
Profil absolventa 
 • Zvládnete použitie obchodného modelu CANVAS
 • Zrozumiteľne a rýchlo prezentujete Vaše zámery
 • Prepojíte myšlienky s realizáciou
 • Vysvetlíte tímom pre koho a čo tvoria, ozrejmíte im, ako budete zarábať a ako sa dostane produkt k zákazníkom
 
Organizačná forma vzdelávaniaskupinová, prezenčná
Obsahová náplň
 • Tvorba podnikateľských obchodných modelov
 • Príprava draftu prvého obchodného modelu
 • Prípadová štúdiu najúspešnejšieho Obchodného modelu na Slovensku 
 • Vzorové obchodné modely lektora a známych firiem 
 • Video výstupy k téme obchodných modelov CANVAS
 • Ebook k obchodným modelom
 • Pracovný zošit k obchodným modelom
Metódy vzdelávaniaPraktické cvičenia s podnikateľskými námetmi účastníkov. 
Cena139 €
Garant/Lektor

18 ročná prax v oblasti riadenia projektov. Externe prednáša na Ekonomickej univerzite a Hochschule Fresenius.
Získal lektorské ocenenia od Asociácie Lektorov a Kariérnych Poradcov.