Vyjednávanie v angličtine

Termín konaniapodľa záujmu
Rozsah kurzu8 vyučovacích hodín
Miesto konaniapodľa požiadaviek klienta
Cieľ kurzuZdokonalenie sa v používaní angličtiny v špecifických situáciách vyjednávania
Cieľová skupinaVšetci, ktorí v práci používajú angličtinu ako pracovný jazyk
Forma výučby
  • skupinová
  • praktický tréning
  • autodiagnostika
Obsahová náplňVyjednávanie ako špecifický spôsob interpersonálnej interakcie v situáciách rozdielnych záujmov
  • typy vyjednávania - principiálne vs. Pozičné
  • vyjednávanie ako riešenie konfliktu - stratégie riešenia konfliktov; autopsychodiagnostika

Tréning komunikačných techník používaných vo vyjednávaní

  • technika aktívneho počúvania
  • spôsoby a zásady argumentácie
Praktické cvičenia na rozvoj vyjednávateľských zručností
Cena112 €