Zvyšovanie výkonnosti tímov

Termín konaniapodľa záujmu
Rozsah kurzu8 vyučovacích hodín
Miesto konaniaPodľa požiadaviek klienta
Cieľ kurzuSeminár je orientovaný na poznanie procesov efektívneho riešenia problémov v tímoch a ich podporu v procese riešenia problémov.
Cieľová skupinaManažéri na všetkých úrovniach riadenia
Forma výučbySkupinová, praktický tréning, autodiagnostika
Obsahová náplň
  • Výkonnosť tímov ako synergia riešenia
  • Typy inovatívnych riešení - aditívne vs. synergické - rozdiely medzi nimi
  • Synergické riešenia ako tvorivé výstupy typu „1+1=3"
  • Pravidlá riešenia problémov
  • Vedenie diskusie v tíme s cieľom dosiahnuť synergické riešenie
Cena112 €