Personalistika ako pomedzie ekonómie a práva

Termín
konania
podľa záujmu
Rozsah10 vyučovacích hodín
Miesto
konania
Univerzita Komenského v Bratislave
Centrum ďalšieho vzdelávania
Odbojárov 10/a (vo dvore)
831 04  Bratislava
Doprava: zastávka Zimný štadión, MHD č.: 39, 61, 63, 74, 78, 204
Cieľ vzdelávacej
aktivity
Osvojenie si odborných vedomostí o mzdovej  agende, o legislatívnych a pracovno-právnych náležitostiach  personálnej a mzdovej agendy.
Forma výučbySkupinová, praktický tréning
Cieľová skupinaPersonálni manažéri alebo záujemcovia o prácu v personalistike. Ľudia, ktorí si v tejto oblasti chcú a potrebujú doplniť praktické vedomosti a zručnosti.
Obsahová náplň Mzdová agenda.
Sociálne poistenie.
Zdravotné poistenie a daň.
Cena84 €