Plánovanie a riadenie rozvoja ľudí

Termín
konania
podľa záujmu
Rozsah10 vyučovacích hodín
Miesto
konania
Univerzita Komenského v Bratislave
Centrum ďalšieho vzdelávania
Odbojárov 10/a (vo dvore)
831 04  Bratislava
Doprava: zastávka Zimný štadión, MHD č.: 39, 61, 63, 74, 78, 204
Cieľ vzdelávacej
aktivity

Poskytnúť informácie o najdôležitejších nástrojoch  rozvoja ľudí vo firme. Hľadať riešenia ako v  konkurenčnom prostredí je potrebné udržať si kvalitných a schopných zamestnancov, pretože budujú budúcnosť firmy.

Forma výučbySkupinová, praktický tréning
Cieľová skupinaPersonálni manažéri alebo záujemcovia o prácu v personalistike. Ľudia, ktorí si v tejto oblasti chcú a potrebujú doplniť praktické vedomosti a zručnosti.
Obsahová náplň

Vzdelávanie zamestnancov – ako vzdelávať tak, aby náklady na vzdelávanie boli investíciou do rozvoja firmy.
Základné chyby pri organizácii vzdelávania.
Kariérne plánovanie.
Hodnotenie zamestnancov – nástroj na motiváciu a rozvoj.
Talent manažment. 

Cena84 €