Riadenie firemnej kultúry

Termín
konania
podľa záujmu
Rozsah10 vyučovacích hodín
Miesto
konania
Univerzita Komenského v Bratislave
Centrum ďalšieho vzdelávania
Odbojárov 10/a (vo dvore)
831 04  Bratislava
Doprava: zastávka Zimný štadión, MHD č.: 39, 61, 63, 74, 78, 204
Cieľ vzdelávacej
aktivity
Špecifikácia firemnej kultúry ako dôležitý permanentne pôsobiaci faktor, ktorý sa vo výraznej miere podieľa na stabilite, spokojnosti a výkonnosti zamestnancov. 
Forma výučbySkupinová, praktický tréning
Cieľová skupinaPersonálni manažéri alebo záujemcovia o prácu v personalistike. Ľudia, ktorí si v tejto oblasti chcú a potrebujú doplniť praktické vedomosti a zručnosti.
Obsahová náplň

Zásady riadenia firemnej kultúry – zreteľne formulovaná firemná kultúra a jej komunikácia.
Motivačný program ako systémový nástroj na riadenie výkonnosti.
Vnútro firemná komunikácia.
Riadenie vzťahov vo firme.
Budovanie lojality k firme. 

Cena84 €