Risk manažment v personalistike

Termín
konania
podľa záujmu
Rozsah10 vyučovacích hodín
Miesto
konania
Univerzita Komenského v Bratislave
Centrum ďalšieho vzdelávania
Odbojárov 10/a (vo dvore)
831 04  Bratislava
Doprava: zastávka Zimný štadión, MHD č.: 39, 61, 63, 74, 78, 204
Cieľ vzdelávacej
aktivity
Riešenie problematík prevencie rizík v oblasti personalistiky. Eliminovanie týchto rizík, ktoré sú reálne prítomné pri riadení firmy, pretože spotrebúvajú náklady – napr. nevýkonnosť.
Forma výučbySkupinová, praktický tréning
Cieľová skupinaPersonálni manažéri alebo záujemcovia o prácu v personalistike. Ľudia, ktorí si v tejto oblasti chcú a potrebujú doplniť praktické vedomosti a zručnosti.
Obsahová náplň

Pojem risk manažment v personalistike; význam risk manažmentu v riadení ľudských zdrojov.
Riziká súvisiace s kariérovým  rozvojom – najdrahšie sú zlé rozhodnutia spojené s povyšovaním...
Riziká súvisiace s projektovým riadením vo firme.
Eliminácia dodávateľských rizík personalistických služieb.

Cena84 €