Špeciálne personalistické nástroje rozvoja ľudí

Termín
konania
podľa záujmu
Rozsah10 vyučovacích hodín
Miesto
konania
Univerzita Komenského v Bratislave
Centrum ďalšieho vzdelávania
Odbojárov 10/a (vo dvore)
831 04  Bratislava
Doprava: zastávka Zimný štadión, MHD č.: 39, 61, 63, 74, 78, 204
Cieľ vzdelávacej
aktivity
Vzdelávanie a praktický tréning ako základný nástroj vzdelávania na ktoré nadväzujú ostatné techniky rozvoja ľudí.
Forma výučbySkupinová, praktický tréning
Cieľová skupinaPersonálni manažéri alebo záujemcovia o prácu v personalistike. Ľudia, ktorí si v tejto oblasti chcú a potrebujú doplniť praktické vedomosti a zručnosti.
Obsahová náplň

Základným nástrojom rozvoja ľudí je vzdelávanie spojené s praktickým tréningom. Na vzdelávanie nadväzujú ostatné techniky rozvoja ľudí.
Koučing a jeho využitie vo firme.
Mentoring –poslanie a formy.
Facilitácia.

Cena84 €