Úspešný manažér - manažérske zručnosti

Začiatok vzdelávaniapodľa záujmu
Rozsah kurzu40 vyučovacích hodín
Miesto konaniaUniverzita Komenského v Bratislave
Centrum ďalšieho vzdelávania
Odbojárov 10/a (vo dvore)
831 04  Bratislava
Doprava: zástavka Slovnaft aréna, MHDč.: 39, 61, 63, 74, 78, 204
Cieľ kurzuZískať vybrané manažérske kompetencie podporujúce úspešný výkon manažérskej funkcie a rozvíjajúce schopnosti vlastného sebariadenia.
Cieľová skupinaManažéri rôznych úrovní riadenia
Obsahová náplň

Modul 1: Ako sa stať vplyvným a úspešným manažérom

 • prioritné manažérske kompetencie manažéra a spôsoby ich rozvoja
 • zdroje moci manažéra ako zdroje jeho vplyvu na svoje okolie
 • štýly riadenia -aký používate a je situačne úspešný?
 • ste sieťovač? viete využívať sociálne siete vo svojej organizácii?

Modul 2: Organizácia práce manažéra

 • čo sú prioritné oblasti výkonu manažéra?
 • dá sa stihnúť všetko, čo sa na Vás valí?
 • plánovanie práce a časový manažment manažéra
 • efektívne vedenie porád
 • aké informácie sú pre mňa prioritné?
 • ako ich získavam a odovzdávam?

Modul 3: Ako riadiť výkon útvaru, ktorý vediem a jeho zamestnancov

 • riadiaci cyklus výkonnosti - plánovanie, riadenie, hodnotenie a odmeňovanie
 • kaskádovanie cieľov - strategické ciele organizácie, ciele útvaru, ciele vedúceho útvaru, ciele zamestnancov
 • motivujúce a demotivujúce cieľové riadenie
 • formulácia výkonových očakávaní a štandardov výkonnosti
 • dávanie spätnej väzby na výkon
 • nástroje rozvoja výkonnosti zamestnancov

Modul 4: Manažér ako tímový hráč - ako úspešne viesť tím?

 • ako pochopiť a riadiť tímovú dynamiku
 • aký tím vediete? typy tímov a špecifické stránky ich vedenia
 • tímové roly -aktuálna alebo už prekonaná typológia
 • tímová komunikácia
 • tím ako učiaci sa spoločenský subjekt - ako riadiť učenie sa v tíme
 • motivovať jednotlivcov alebo motivovať tím?
 • umenie úspešnej motivácie tímu

Modul 5: Manažovanie zmeny - chlebík náš každodenný

 • čo je zmena - pozitíva a negatíva zmien
 • viete pochopiť a komunikovať potrebu zmeny?
 • ako motivovať ľudí pre podporu a zapájanie sa do zmeny
 • náklady na zmenu verzus prínosy zmeny
 • cyklus úspešného manažovania zmeny
 • aké sú riziká zmeny a ako ich minimalizovať
 • vyhodnocujete úspešnosť zmien a odmeňujete zamestnancov a prínos k úspechu zmeny?
Cena421 € (Možnosť prihlásiť sa na moduly jednotlivo. Cena modulu: 112 €)