Vyjednávanie

Termín konaniapodľa záujmu (15:00 - 19:15 hod.)
Rozsah kurzu10 vyučovacích hodín
2 dni 
Miesto konaniaUniverzita Komenského v Bratislave
Centrum ďalšieho vzdelávania
Odbojárov 10/a (vo dvore)
831 04  Bratislava
Doprava: zástavka Slovnaft aréna, MHD č.: 39, 61, 63, 74, 78, 204
Cieľ aktivityCieľom vzdelávania je zdokonaliť sa a získať nové poznatky a zručnosti v oblasti vyjednávania, čo je dôležitou zručnosťou a kompetenciou v pracovnom, kariérovom, ale aj vzťahovom i osobnom živote. 
Cieľová skupinaVzdelávanie je vhodnou súčasťou rozvojového vzdelávania pre manažérov, riadiacich pracovníkov, marketingových pracovníkov a obchodníkov, pracovníkov štátnej a verejnej správy, pracovníkov prvého kontaktu s klientmi a pre všetkých, ktorí majú obavy, či pri vyjednávaní obstoja, obávajú sa manipulácie alebo rýchlo prepadajú stresu, tréme a nátlaku.
Forma výučbyskupinová, praktický tréning
Požadované vstupné vzdelanieÚplné stredoškolské vzdelanie
Obsahová náplň
• Úvod do problematiky – prečo skúmať protistranu
• Typológia vyjednávačov – podľa preferencií
• Podľa orientácie – podnikateľ, bavič, mysliteľ alebo partner
• Obávať sa, alebo neobávať protistrany
• Verbalita a neverbalita
• Trocha psychológie neuškodí
• Stratégie a taktiky vo vyjednávaní
• Mäkké a tvrdé techniky
• Umenie komunikácie
• Taktiky protistrany a ako im odolávať
• Čo robiť pri vyjednávaní
• Umenie negociácie
• Mediácia a riešenie konfliktov
• Vyjednávanie a negociácia
• Techniky negociácie
• Zaujímavé modelové situácie
Cena149 €