Vyjednávanie

Termín konaniapodľa záujmu
Rozsah kurzu16 vyučovacích hodín
2 dni (štvrtok, piatok)
Miesto konaniaUniverzita Komenského v Bratislave
Centrum ďalšieho vzdelávania
Odbojárov 10/a (vo dvore)
831 04  Bratislava
Doprava: zástavka Slovnaft aréna, MHD č.: 39, 61, 63, 74, 78, 204
Cieľ aktivity

Naučiť obchodných zástupcov, podnikateľov, manažérov ale aj všetkých, ktorí riadia ľudské zdroje alebo sú nútení pravidelne vyjednávať sinými:

 1. Ako odolať nátlaku počas tvrdého (nekorektného) vyjednávania;
 2. Ako vyjednávať efektívne a účelne;
 3. Ako sa na vyjednávanie pripraviť a ako dosiahnuť výsledok, ktorý si naplánovali;
 4. Ako odhadnúť moc či schopnosti protivníka a prispôsobiť mu vlastné silné stránky.
Cieľová skupinaObchodní zástupcovia, podnikatelia, manažéri a všetci, ktorí riadia ľudské zdroje alebo sú nútení komunikovať (vyjednávať) s inými (aj v osobnom živote).
Forma výučbyKurz poskytuje nevyhnutnú teóriu k téme s moderovanou panelovou diskusiou o riešení konkrétnych problémov nastolených účastníkmi a výmenou skúseností medzi lektorom, účastníkmi i účastníkmi navzájom. Účastníci si precvičia osvojené vedomosti na prípadových štúdiách podtém.
Obsahová náplň

Správne vyjednávanie je vecou stratégie, taktiky i okamžitej schopnosti reakcie. Kurz je profilaktikou pre tých, ktorí majú pred vyjednávaním obavy alebo si nedôverujú.
Tématicky je rozdelený na tieto časti:

 • Vyjednávanie – čo to je a o čo počas neho ide?;
 • Môžeme alebo nemôžeme v danej chvíli vyjednávať?;
 • Stratégie a taktiky vyjednávania – aký štýl vyjednávaniaje vhodné v istom kontexte použiť;
 • Analýza schopností, možností (moci) a cieľov vyjednávajúcej protistrany – kto protinám stojí;
 • Naše vlastné silné, slabé stránky, príležitosti a riziká voči vyjednávajúcej protistrane;
 • Prehľad jednotlivých mäkkých  a tvrdých taktík (spôsobov) vyjednávania;
 • Metodický rozbor vyjednávania – etapy vyjednávania. Prečo vyjednávanie vnímať cez etapy? Čo obsahujú a čo počas nich robíme?;
 • Efektivita vyjednávania – ciele, nasadené zdroje, čas a výsledok vyjednávania–ako ich hospodárne manažovať v priebehu vyjednávania tak, aby dosiahnuté výsledky neboli ich plytvaním;
 • Potreby s ktorými do vyjednávania protistrany vstupujú, limity vyjednávania, ústupky, mŕtvy bod vo vyjednávaní a jeho prekonanie, zavádzanie vo vyjednávaní;
 • Správna komunikácia, argumentácia a interpretácia pri vyjednávaní;
 • Čo robia skúsení vyjednávači a čoho sa snažia vyvarovať? Prehľad činností a postojov z repertoáru skúsených vyjednávačov.
Aj keď sa niekto nenarodil ako talentovaný vyjednávač, môže sa ním pomocou dobrých rád a tréningov postupne stať!
Cena199 €