Efektívna marketingová komunikácia

Termín konaniapodľa záujmu
Rozsah kurzu16 hodín
(2 dni x 8 vyučovacích hodín)
Miesto konaniaUniverzita Komenského v Bratislave
Centrum ďalšieho vzdelávania
Odbojárov 10/a (vo dvore)
831 04  Bratislava
Doprava: zástavka Slovnaft aréna, MHD č.,: 39, 61, 63, 74, 78, 204
Cieľ aktivityObjasnenie procesu marketingovej komunikácie, zostavenie komunikačného mixu, predstavenie jednotlivých nástrojov komunikačného mixu s dôrazom na novinky z prostredia súčasného trhu.
Cieľová skupina
 • manažéri reklamných agentúr a marketingových oddelení
 • kreatívni pracovníci reklamných agentúr (copywriter)
 • marketingoví špecialisti
Forma výučbyInteraktívny tréning
Obsahová náplň
 • Marketingový komunikačný mix, proces marketingovej komunikácie
 • Komunikačná stratégia
 • Tvorba komunikačného mixu s aplikáciou na konkrétnu oblasť pôsobenia účastníka kurzu (faktory ovplyvňujúce výber nástrojov komunikačného mixu)
 • Reklama (definovanie reklamných cieľov, stanovenie reklamného rozpočtu, príprava reklamnej stratégie, faktory ovplyvňujúce reklamnú stratégiu, tvorba reklamnej správy, vyhodnotenie reklamnej kampane)
 • Podpora predaja (nástroje podpory predaja, príprava programu podpory predaja)
 • Public relations (nástroje public relations, stanovenie cieľov, príprava správy, realizácia, vyhodnotenie výsledkov)
 • On Line marketing, Virtuálny marketing
 • Copywriting, scenáristika, produkcia, klientservis
Cena199 €