Mediátor - odborný seminár

Príklady praktických riešení  v mediácii na konkrétnych kazuistikách

Akreditovaný seminár.
CĎV UK je registrovaný poskytovateľ vzdelávania v registri vzdelávacích inštitúcií Ministerstva spravodlivosti SR.

Termín začiatku06.12.2019  
Pozor: Termín je potrebné napísať do prihlášky do poznámky spolu s registračným číslom mediátora.
Uzávierka 
prihlášok
02.12.2019
Rozsah kurzu8 vyučovacích hodín
Miesto konaniaUniverzita Komenského v Bratislave
Centrum ďalšieho vzdelávania
Odbojárov 10/a (vo dvore)
učebňa č. 29 na 1.poschodí
831 04  Bratislava
Doprava: zástavka Slovnaft aréna, MHD č.: 39, 61, 63, 74, 78, 204
Cieľová skupinaMediátori registrovaní na Ministerstve spravodlivosti SR v zmysle zákona č. 420/2004 Z.z. o mediácii a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
CieľOboznámiť sa s problematikou vzťahujúcou sa k téme „Príklady praktických riešení  v mediácii na konkrétnych kazuistikách“ riešením prípadových štúdií a na základe skúseností z praxe.
Forma výučbyseminár
Obsahová náplň

 

  1. Prehľad najčastejšie riešených typov sporov v mediácii a ich špecifiká
  2. Vybraté kazuistiky a ich detailná analýza
  3. Etické dilemy mediátora v praxi.
  4. Priestor pre diskusiu účastníkov.
Cena50 € 
(V cene sú zahrnuté lektorské honoráre, organizačné zabezpečenie, príprava a tlač študijných materiálov, vystavenie a tlač osvedčení, občerstvenie /káva, čaj, minerálna voda, sladké a slané/, prevádzková réžia.) 
Lektori

Ing. Bronislava Švehláková

Doklad o ukončeníOsvedčenie o absolvovaní odborného seminára
Odborný garant

PhDr. Jana Pružinská, PhD.

Termín, o ktorý máte záujem a Vaše registračné číslo mediátora prosím napíšte do kolónky "Iné poznámky a skutočnosti". Ďakujeme.