Mediátor - odborný seminár

Akreditovaný seminár.
CĎV UK je registrovaný poskytovateľ vzdelávania v registri vzdelávacích inštitúcií Ministerstva spravodlivosti SR.

Termín začiatku

09.12.2017 (sobota)
Pozor: Termín je potrebné napísať do prihlášky do poznámky spolu s registračným číslom mediátora.

Uzávierka prihlášok

Najneskôr 4 dni pred termínom vzdelávania.

Rozsah kurzu8 vyučovacích hodín
Miesto konaniaUniverzita Komenského v Bratislave
Centrum ďalšieho vzdelávania
Odbojárov 10/a (vo dvore)
učebňa č. 29 na 1.poschodí
Doprava: zástavka Slovnaft aréna, MHD č.: 39, 61, 63, 74, 78, 204
Cieľová skupinaMediátori registrovaní na Ministerstve spravodlivosti SR v zmysle zákona č. 420/2004 Z.z. o mediácii a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
CieľOboznámiť sa s problematikou vzťahujúcou sa k téme Moc v mediačnom procese. Osvojiť si teoretické východiská pojmov moc, pomoc, kontrola v interpersonálnych vzťahoch, zdroje moci v mediačnom procese, práca mediátora s mocou, empowering versus overpowering. Riešiť formy a prejavy moci v mediačnom procese na prípadoch z praxe.  
Forma výučbyseminár
Obsahová náplň

1. Moc, pomoc, kontrola v interpersonálnych vzťahoch; zdroje moci v mediačnom procese.
2. Formy a prejavy moci v mediačnom procese; prípady z praxe moc mediátora a osobná moc prípady z praxe.
3. Práca mediátora s mocou, empowering versus overpowering - vplyv na účastníkov mediácie; mocenská nerovnováha účastníkov mediácie.
4. cesta k dohode prostredníctvom objavovania osobnej moci účastníkov; prípady z praxe,  kazuistiky.

Cena50 € 
(V cene sú zahrnuté lektorské honoráre, organizačné zabezpečenie, príprava a tlač študijných materiálov, vystavenie a tlač osvedčení, občerstvenie /káva, čaj, minerálna voda, sladkosť/, prevádzková réžia.) 
Lektori

PhDr. Jana Pružinská, PhD., Ing. Bronislava Švehláková

Doklad o ukončeníOsvedčenie o absolvovaní odborného seminára
Odborný garant

PhDr. Jana Pružinská, PhD.

Termín, o ktorý máte záujem a Vaše registračné číslo mediátora prosím napíšte do kolónky "Iné poznámky a skutočnosti". Ďakujeme.