Mediátor - odborný seminár

Intrapsychický a interpersonálny konflikt v alternatívnom riešení konfliktov

Akreditovaný seminár.
CĎV UK je registrovaný poskytovateľ vzdelávania v registri vzdelávacích inštitúcií Ministerstva spravodlivosti SR.

Termín začiatku25.04.2019
Pozor: Termín je potrebné napísať do prihlášky do poznámky spolu s registračným číslom mediátora.
Uzávierka 
prihlášok
24.04.2019
Rozsah kurzu8 vyučovacích hodín
Miesto konaniaUniverzita Komenského v Bratislave
Centrum ďalšieho vzdelávania
Odbojárov 10/a (vo dvore)
učebňa č. 29 na 1.poschodí
831 04  Bratislava
Doprava: zástavka Slovnaft aréna, MHD č.: 39, 61, 63, 74, 78, 204
Cieľová skupinaMediátori registrovaní na Ministerstve spravodlivosti SR v zmysle zákona č. 420/2004 Z.z. o mediácii a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
CieľOboznámiť sa s problematikou vzťahujúcou sa k téme Intrapsychický a interpersonálny konflikt v alternatívnom riešení konfliktov. Osvojiť si poznatky alternatívnych riešení konfliktov, druhy konfliktov. Ich zdroje a dôsledky neriešených konfliktov. Riešením prípadových štúdií a na základe skúseností z praxe vedieť prezentovať úlohy mediátora v rôznych rovinách vzťahov, t.j. k intrapersonálnemu konfliktu u klienta, interpersonálnemu konfliktu klientov, ale aj k postupu v riešení interpersonálneho konfliktu.
Forma výučbyseminár
Obsahová náplň

1.    Alternatívne riešenie konfliktov  a druhy konfliktov:

a.      interpersonálne

b.      intrapersonálne ( zjavné a skryté)

c.      klientov, mediátora

2.    Intrapersonálne konflikty:

a.      zdroje, dôsledky neriešených vnútorných konfliktov  

b.      vzťah s interpersonálnymi konfliktami

3.    Alternatívne riešenie konfliktov  a druhy konfliktov:

a.      interpersonálne

b.       intrapersonálne ( zjavné a skryté)

c.      klientov, mediátora

4.    Intrapersonálne konflikty:

a.      zdroje, dôsledky neriešených vnútorných konfliktov  

b.      vzťah s interpersonálnymi konfliktami

c.      druh konfliktu

5.    Úlohy mediátora:

a.      vo vzťahu k intrapersonálnemu konfliktu u klienta

b.      vo vzťahu k interpersonálnemu konfliktu klientov

c.      vo vzťahu k postupu v riešení interpersonálneho konfliktu

6.    Praktické príklady:

a.      riešenie modelových situácií
b.      skúsenosti z praxe

Cena50 € 
(V cene sú zahrnuté lektorské honoráre, organizačné zabezpečenie, príprava a tlač študijných materiálov, vystavenie a tlač osvedčení, občerstvenie /káva, čaj, minerálna voda, sladké a slané/, prevádzková réžia.) 
Lektori

PhDr. Jana Pružinská, PhD.

Doklad o ukončeníOsvedčenie o absolvovaní odborného seminára
Odborný garant

PhDr. Jana Pružinská, PhD.

Termín, o ktorý máte záujem a Vaše registračné číslo mediátora prosím napíšte do kolónky "Iné poznámky a skutočnosti". Ďakujeme.