Odborný seminár pre mediátorov

Odborný seminár ako súčasť ďalšieho vzdelávania mediátorov

CĎV UK je registrovaný poskytovateľ vzdelávania v registri vzdelávacích inštitúcií Ministerstva spravodlivosti SR.

TémaTéma na zimný blok: 
MEDIÁCIA V SPOTREBITEĽSKÝCH SPOROCH
Termín začiatku

-

Uzávierka 
prihlášok
-
Rozsah kurzu8 vyučovacích hodín
Miesto konaniaUniverzita Komenského v Bratislave
Centrum ďalšieho vzdelávania
Odbojárov 10/a (vo dvore)
učebňa č. 29 na 1.poschodí
831 04  Bratislava
Doprava: zástavka Slovnaft aréna, MHD č.: 39, 61, 63, 74, 78, 204
Cieľová skupinaMediátori registrovaní na Ministerstve spravodlivosti SR v zmysle zákona č. 420/2004 Z.z. o mediácii a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
CieľOboznámiť sa s možnosťami mediácie v spotrebiteľských sporoch a riešením prípadových štúdií a na základe skúseností z praxe.
Forma výučbyseminár
Cena50 € 
(V cene sú zahrnuté lektorské honoráre, organizačné zabezpečenie, príprava a tlač študijných materiálov, vystavenie a tlač osvedčení, občerstvenie /káva, čaj, minerálna voda, sladké a slané/, prevádzková réžia.) 
Doklad o ukončeníOsvedčenie o absolvovaní odborného seminára
GarantPhDr. Jana Pružinská, PhD.

Termín, o ktorý máte záujem a Vaše registračné číslo mediátora prosím napíšte do kolónky "Iné poznámky a skutočnosti". Ďakujeme.