Centrum ďalšieho vzdelávaniaUniverzita Komenského v Bratislave

Odborný seminár pre mediátorov

Odborný seminár ako súčasť ďalšieho vzdelávania mediátorov

CĎV UK je registrovaný poskytovateľ vzdelávania v registri vzdelávacích inštitúcií Ministerstva spravodlivosti SR.

Téma
Právna téma:
SPOLOČNÁ STAROSTLIVOSŤ O MALOLETÉ DETI, NOVELIZOVANÉ USTANOVENIA CIVILNÉHO MIMOSPOROVÉHO PORIADKU SÚVISIACE S ROZHODOVANÍM SÚDOV VO VECIACH STAROSTLIVOSTI O MALOLETÝCH.
Neprávna téma:
VYBRANÉ SOCIÁLNE ZRUČNOSTI - ZÍSKAVANIE DÔVERY ÚČASTNÍKOV MEDIÁCIE, KOMUNIKAČNÉ ZRUČNOSTI MEDIÁTORA, VEDENIE ODDELENÝCH STRETNUTÍ V MEDIÁCII.
Termín začiatku

Právna téma:

  1.       21. januára 2023 – JUDr. Beata Swanová
  2.       26. apríla 2023 – JUDr. Beata Swanová
  3.       27. septembra 2023 – JUDr. Beata Swanová
  4.       8. novembra 2023 – JUDr. Beata Swanová

 

 

Neprávna téma:

  1.       4. marca 2023 – PhDr. Jana Pružinská, PhD.
  2.       5. júna 2023 – PhDr. Jana Pružinská, PhD.
  3.       18. septembra 2023 – prof. PaedDr. Vladimír Labáth, PhD.
  4.       2. decembra 2023 – PhDr. Helena Grófová

 

Rozsah kurzu8 vyučovacích hodín
Miesto konaniaUniverzita Komenského v Bratislave
Centrum ďalšieho vzdelávania
Odbojárov 10/a (vo dvore)
učebňa č. 29 na 1.poschodí
831 04  Bratislava
Doprava: zástavka Slovnaft aréna, MHD č.: 39, 61, 63, 74, 78, 204
Cieľová skupinaMediátori registrovaní na Ministerstve spravodlivosti SR v zmysle zákona č. 420/2004 Z.z. o mediácii a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Forma výučbyseminár
Cena60 € 
(V cene sú zahrnuté lektorské honoráre, organizačné zabezpečenie, príprava a tlač študijných materiálov, vystavenie a tlač osvedčení, občerstvenie /káva, čaj, minerálna voda, prevádzková réžia.) 
Doklad o ukončeníAbsolvent získa materiál zo vzdelávania a osvedčenie Univerzity Komenského o absolvovaní odborného seminára pre mediátorov vydané na základe č. 420/2004 Z.z. o mediácii v platnom znení.
Lektor

JUDr. Beáta Swanová; PhDr. Jana Pružinská, PhD.; PaedDr. Vladimír Labáth, PhD.; PhDr. Helena Grófová, PhD.

GarantPhDr. Jana Pružinská, PhD.