Centrum ďalšieho vzdelávaniaUniverzita Komenského v Bratislave

30.výročie Asociácie univerzít tretieho veku v ČR


20. 11. 2023 07.49 hod.

30.výročie Asociácie univerzít tretieho veku v Českej republike bolo príležitosťou k medzinárodnému stretnutiu a účasti na odbornej konferencii dňa 2. novembra 2023 s témou vzdelávania seniorov vo svetovom, európskom i  česko-slovenskom  rozmere. V priestoroch Senátu Českej republiky vystúpila aj prezidentka EFOS a poverená vedúca CĎV UK PhDr. Nadežda Hrapková, PhD., ktorá ako odborníčka na problematiku vzdelávania seniorov prezentovala európske aktivity a zhodnotila úspešnú spoluprácu s UTV v Českej republike. Význam podujatia umocnilo  vystúpenie prezidenta svetovej asociácie AIUTA, prof. F. Vellasa a prezidentky Asociácie UTV na Slovensku Ing. Lucie Hrebeňárovej, PhD. Ďakujeme za pozvanie.