Centrum ďalšieho vzdelávaniaUniverzita Komenského v Bratislave

Vzdelávanie krajanov

Útvar jazykovej a odbornej prípravy cudzincov a krajanov, ktorý pôsobil v Centre ďalšieho vzdelávania Univerzity Komenského v Bratislave bol k 31. 8. 2023 zrušený. Za pochopenie ďakujeme.