Deň otvorených dverí v Jazykovej a odbornej príprave cudzincov a krajanov CĎV UKDeň otvorených dverí v Jazykovej a odbornej príprave cudzincov a krajanov, Centra ďalšieho vzdelávania Univerzity Komenského v Bratislave


Dňa: 28. februára 2018, streda (9.30 - 15.00 hod.)
Adresa: JOP CĎV UK, Žižkova 10, 811 02 Bratislava


Program: 
9:30 - prezentácia inštitúcie a ponúkaných študijných programov (Študijné oddelenie)
10:00 – 15:00 - otvorené vyučovacie hodiny slovenského jazyka a odborných predmetov
13:00 - informácie o certifikovanej skúške zo slovenského jazyka na určenie úrovne podľa Európskeho spoločného referenčného rámca
Účastníci budú mať možnosť:
• oboznámiť sa s fungovaním školy, s lektormi a vidieť priestory inštitúcie
• zúčastniť sa na výučbe
• oboznámiť sa s metodikou výučby slovenského jazyka ako cudzieho jazyka
• vyskúšať testovanie jazykových kompetencií pre zahraničných záujemcov na základe modelového testu a ústneho pohovoru
• zakúpiť učebné materiály, knihy
• zoznámiť sa so študentmi z takmer celého sveta (USA, Palestína, Afganistan, India, Keňa, Kamerun, Kosovo, Albánsko, Líbya, Azerbajdžan, Uzbekistan, Južná Kórea a iné) 
• získať zľavu 10% na vybraný študijný program v ak.roku 2018/2019 + sadu učebníc zadarmo* (* len ak klient vypíše prihlášku počas DOD, t.j. 28.02.2018 a zaplatí do 31.03.2018)

Viac informácií:
tel.: +421 2 54 41 09 02, +421 2 54 41 03 68
e-mail: ilpscdv.uniba.sk