Centre for Continuing EducationComenius University Bratislava

Contacts

Centre for Continuing Education

Mgr. Jarmila Žideková
Head of the Centre for Continuing Education
tel.: +421 2 9010 2129
mobil: +421 
e-mail: jarmila.zidekova@uniba.sk

PhDr. Nadežda Hrapková, PhD.
Project Manager
tel.: +421 2 9010 2085
mobile: +421 911 233 758 
e-mail: nadezda.hrapkova@uniba.sk

University of The Third Age

PhDr. Mariena Talapková
Methodologist of UTA
tel.: +421 2 9010 2078
mobile: +421 903 828 617 
e-mail: mariena.talapkova@uniba.sk

Tatiana Jendrejová
Study Department UTA
tel.: +421 2 9010 2084
mobile: +421 911 717 714
e-mail: utvcdv.uniba.sk

Mgr. Katarína Nezdobová
Study Department
Jessenius Faculty of Medicine UK
Malá Hora 10701/4A
036 01 Martin
tel.: +421 43 263 31 22
e-mail: nezdobovajfmed.uniba.sk

Anna Dolnáková
Study Department
The st. Gorazd Priest Seminar
Samova 14
949 01 Nitra
tel.: +421 37 772 17 58
mobile: +421 910 842 384
e-mail: studijneksnr.sk

Centre for Continuing Education CU