Kontakty

Mgr. Tatiana Ilavská, PhD.
vedúca CĎV RUK
tel.: +421 2 50 11 77 20
mobil: +421 911 730 033
e-mail: tatiana.ilavskacdv.uniba.sk

Mgr. Lucia Hrapková
odborný administratívny zamestnanec
tel.: +421 2 50 11 77 30
mobil: +421 911 717 713
e-mail: lucia.hrapkovauniba.sk

PhDr. Nadežda Hrapková, PhD.
projektová manažérka
tel.: +421 2 50 11 77 00
mobil: +421 911 233 758
e-mail: nadezda.hrapkova@cdv.uniba.sk

Zuzana Haváriková
referentka marketingu
tel.: +421 2 50 11 77 21
mobil: +421 911 717 714
e-mail: zuzana.havarikovacdv.uniba.sk

Univerzita tretieho veku

Mgr. Dana Havranová
vedúca metodička UTV
tel.: +421 2 50 11 77 22
e-mail: dana.havranovacdv.uniba.sk

Zuzana Haváriková
referentka študijného oddelenia UTV
tel.: +421 2 50 11 77 21
e-mail: utvcdv.uniba.sk

Mgr. Katarína Nezdobová
referentka študijného oddelenia
Jesseniova lekárska fakulta UK
Malá Hora 10701/4A
036 01 Martin
tel.: +421 43 263 31 22
e-mail: katarina.nezdobovauniba.sk

Anna Dolnáková
referentka študijného oddelenia UTV
Kňazský sem. sv. Gorazda
Samova 14
949 01 Nitra
tel.: +421 37 772 17 58
mobil: +421 910 842 384
e-mail: studijneksnr.sk

Vzdelávanie pre pedagógov

Mgr. Elena Skalská
manažérka vzdelávania pre pedagógov
tel.: +421 2 50 11 77 32
mobil: +421 903 439 044
e-mail: elena.skalskacdv.uniba.sk

Vzdelávanie pre verejnosť

Mgr. Lucia Hrapková
manažérka vzdelávania pre verejnosť
tel.: +421 2 50 11 77 30
mobil: +421 911 717 713
e-mail: lucia.hrapkova@uniba.sk

Vzdelávanie krajanov

Jazyková a odborná príprava cudzincov a krajanov

RNDr. Dana Krajčiová
vedúca metodička
tel.: +421 2 54 41 03 77
mobil: +421 911 100 080
e-mail: dana.krajciovacdv.uniba.sk

PhDr. Katarína Nevrlová
metodička pre slovenčinu ako cudzí jazyk
tel.: +421 2 54 41 03 77
mobil: +421 911 233 762
e-mail: katarina.nevrlova@cdv.uniba.sk

Mgr. Marianna Hričová
referentka pre študijné záležitosti
tel.: +421 2 54 41 09 02
mobil: +421 911 911 700
e-mail: marianna.hricova@cdv.uniba.sk

Tereza Heinová
administratívna referentka
tel.: +421 2 54 41 03 68
mobil: +421 911 254 591
e-mail: tereza.heinovacdv.uniba.sk

ŠAKS Modra-Harmónia

Mgr. Gabriela Gríková
vedúca Študijného a kongresového strediska Modra - Harmónia
tel.: +421 33 647 22 97
mobil: +421 911 730 055
e-mail: gabriela.grikovacdv.uniba.sk

recepcia: +421 903 425 933

 

 

Kde nás nájdete