Centrum ďalšieho vzdelávaniaUniverzita Komenského v Bratislave

Kontakty

PhDr. Nadežda Hrapková, PhD.
poverená vedúca Centra ďalšieho vzdelávania UK
projektová manažérka
tel.: +421 2 9010 2085
mobil: +421 911 233 758
e-mail: nadezda.hrapkova@cdv.uniba.sk

Mgr. Lucia Hrapková
manažér vzdelávania
akreditovaný vzdelávací program Mediátor
mobil: +421 911 717 713
e-mail: lucia.hrapkovauniba.sk
tel.: +421 2 9010 2089

 

 

Univerzita tretieho veku

Mgr. Dana Havranová
vedúca metodička UTV
tel.: +421 2 9010 2078
e-mail: dana.havranova@uniba.sk

Tatiana Jendrejová
študijné oddelenie UTV
tel.: +421 2 9010 2084
mobil: +421 911 717 714
e-mail: utvcdv.uniba.sktatiana.jendrejova@uniba.sk

Mgr. Katarína Nezdobová
referentka študijného oddelenia
Jesseniova lekárska fakulta UK
Malá Hora 10701/4A
036 01 Martin
tel.: +421 43 263 31 22
e-mail: katarina.nezdobovauniba.sk

Anna Dolnáková
referentka študijného oddelenia UTV
Kňazský sem. sv. Gorazda
Samova 14
949 01 Nitra
tel.: +421 37 772 17 58
mobil: +421 910 842 384
e-mail: studijneksnr.sk

Vzdelávanie pedagógov

Aktivity pre vzdelávanie pedagógov, predtým prevádzkované v rámci Centra ďalšieho vzdelávania UK, boli presunuté na Pedagogickú fakultu UK - https://www.fedu.uniba.sk/studium/celozivotne-vzdelavanie-a-rigorozne-konanie/funkcne-a-inovacne-vzdelavanie/.

Vzdelávanie pre verejnosť

Mgr. Lucia Hrapková
manažérka vzdelávania pre verejnosť
tel.: +421 2 9010 2089
mobil: +421 911 717 713
e-mail: lucia.hrapkova@uniba.sk

Vzdelávanie krajanov

Jazyková a odborná príprava cudzincov a krajanov

RNDr. Dana Krajčiová
vedúca metodička
tel.: +421 2 5441 0377
mobil: +421 911 100 080
e-mail: dana.krajciovacdv.uniba.sk

PhDr. Katarína Nevrlová
metodička pre slovenčinu ako cudzí jazyk
tel.: +421 2 54 41 03 77
mobil: +421 911 233 762
e-mail: katarina.nevrlova@cdv.uniba.sk

Mgr. Marianna Hričová
referentka pre študijné záležitosti
tel.: +421 2 54 41 09 02
mobil: +421 911 911 700
e-mail: marianna.hricova@cdv.uniba.sk

Mgr. Katarína Chlpíková
referentka pre študijné záležitosti
kurzy slovenčiny pre Ukrajincov
tel.: +421 2 90 23 99 02
mobil: +421 911 254 591
e-mail: katarina.chlpikovacdv.uniba.sk

Kde nás nájdete