Centrum ďalšieho vzdelávaniaUniverzita Komenského v Bratislave

Kontakty

Centrum ďalšieho vzdelávania UK

Mgr. Jarmila Žideková
vedúca Centra ďalšieho vzdelávania
tel.: +421 2 9010 2129
mobil: +421 
e-mail: jarmila.zidekova@uniba.sk

PhDr. Nadežda Hrapková, PhD.
projektová manažérka
tel.: +421 2 9010 2085
mobil: +421 911 233 758
e-mail: nadezda.hrapkova@uniba.sk

Mgr. Lucia Hrapková
manažérka vzdelávania pre verejnosť
tel.: +421 2 9010 2089
mobil: +421 911 717 713
e-mail: lucia.hrapkova@uniba.sk

 

 

Univerzita tretieho veku UK

PhDr. Mariena Talapková
metodička UTV
tel.: +421 2 9010 2078
mobil: +421 903 828 617
e-mail: mariena.talapkova@uniba.sk

 

Mgr. Katarína Nezdobová
referentka študijného oddelenia
Jesseniova lekárska fakulta UK
Malá Hora 10701/4A
036 01 Martin
tel.: +421 43 263 31 22
e-mail: katarina.nezdobovauniba.sk

Anna Dolnáková
referentka študijného oddelenia UTV
Kňazský sem. sv. Gorazda
Samova 14
949 01 Nitra
tel.: +421 37 772 17 58
mobil: +421 910 842 384
e-mail: studijneksnr.sk

Mgr. Lucia Hrapková
manažérka vzdelávania - akr. program Mediátor
tel.: +421 2 9010 2089
mobil: +421 911 717 713
e-mail: lucia.hrapkova@uniba.sk

Kde nás nájdete