Kontakty

Mgr. Tatiana Ilavská, PhD.
riaditeľka
tel.: +421 2 50 11 77 20
mobil: +421 911 730 033
e-mail: tatiana.ilavskacdv.uniba.sk

Timea Buociková
asistentka riaditeľky
tel.: +421 2 50 11 77 31
mobil: +421 911 233 756
e-mail: timea.buocikova@cdv.uniba.sk

Mgr. Ľubica Opálková
tajomníčka
tel.: +421 2 50 11 77 30
mobil: +421 911 234 087
e-mail: opalkovacdv.uniba.sk

PaedDr. Miroslav Števčík
vedúci ekonomického oddelenia
tel.: +421 2 50 11 77 27
mobil: +421 911 254 590
e-mail: miroslav.stevcik@cdv.uniba.sk

Mgr. Andrea Heinová
mzdová a personálna referentka
tel.: +421 2 50 11 77 32
mobil: +421 911 171 715
e-mail: andrea.heinovacdv.uniba.sk

PhDr. Nadežda Hrapková, PhD.
projektová manažérka
tel.: +421 2 50 11 77 22
mobil: +421 911 233 758
e-mail: nadezda.hrapkova@cdv.uniba.sk

Zuzana Haváriková
referentka marketingu
tel.: +421 2 50 11 77 11
mobil: +421 911 717 714
e-mail: zuzana.havarikovacdv.uniba.sk

Univerzita tretieho veku

Mgr. Dana Havranová
vedúca metodička UTV
tel.: +421 2 50 11 77 22
mobil: +421 903 828 617 
e-mail: dana.havranovacdv.uniba.sk

Ing. Veronika Bučková
odborno-administratívna zamestnankyňa pre študijné veci
tel.: +421 2 50 11 77 21
mobil: +421 911 730 022
e-mail: veronika.buckovacdv.uniba.sk

Viera Šeligová
odborná administratívna zamestnankyňa
tel.: +421 2 50 11 77 21
mobil: +421 911 730 011
e-mail: viera.seligova@cdv.uniba.sk

Mgr. Katarína Nezdobová
referentka študijného oddelenia
Jesseniova lekárska fakulta UK
Malá Hora 10701/4A
036 01 Martin
tel.: +421 43 263 31 22
e-mail: nezdobovajfmed.uniba.sk

Anna Dolnáková
referentka študijného oddelenia UTV
Kňazský sem. sv. Gorazda
Samova 14
949 01 Nitra
tel.: +421 37 772 17 58
mobil: +421 910 842 384
e-mail: studijneksnr.sk

Cudzie jazyky

PhDr. Silvia Blašková, PhD.
metodička cudzích jazykov, lektorka
tel.: +421 2 50 11 77 02
mobil: +421 911 730 099
e-mail: silvia.blaskovacdv.uniba.sk

Vzdelávanie pre pedagógov

Mgr. Elena Skalská
manažérka vzdelávania pre pedagógov
tel.: +421 2 50 11 77 19
mobil: +421 903 439 044
e-mail: elena.skalskacdv.uniba.sk

Vzdelávanie pre verejnosť

Mgr. Barbora Klenovičová Čamborová
manažérka vzdelávania pre verejnosť
tel.: +421 2 50 11 77 02
mobil: +421 911 717 713
e-mail: barbora.klenovicovacdv.uniba.sk

Vzdelávanie krajanov

Mgr. Ľudmila Ábelová
manažérka vzdelávania pre krajanov
tel.: +421 2 50 11 77 19
mobil: +421 911 730 039
e-mail: abelovacdv.uniba.sk

Jazyková a odborná príprava cudzincov a krajanov

RNDr. Dana Krajčiová
vedúca metodička
tel.: +421 2 54 41 03 77
mobil: +421 911 100 080
e-mail: dana.krajciovacdv.uniba.sk

PhDr. Katarína Nevrlová
metodička pre slovenčinu ako cudzí jazyk
tel.: +421 2 54 41 03 77
mobil: +421 911 233 762
e-mail: katarina.nevrlova@cdv.uniba.sk

Mgr. Klaudia Báčkaiová
administrátorka Testovania jazykových kompetencií
tel.: +421 2 54 41 03 77   
e-mail: klaudia.backaiovacdv.uniba.sk

Mgr. Marianna Hričová
referentka pre študijné záležitosti
tel.: +421 2 54 41 09 02
mobil: +421 911 911 700
e-mail: marianna.hricova@cdv.uniba.sk

Tereza Heinová
administratívna referentka
tel.: +421 2 54 41 03 68
mobil: +421 911 254 591
e-mail: tereza.heinovacdv.uniba.sk

ŠAKS Modra-Harmónia

Mgr. Gabriela Gríková
vedúca Študijného a kongresového strediska Modra - Harmónia
tel.: +421 33 647 22 97
mobil: +421 911 730 055
e-mail: gabriela.grikovacdv.uniba.sk

recepcia: +421 903 425 933

 

 

Kde nás nájdete