Mikuláš a Vianoce na Slovensku


Termín konania05.12. - 08.12.2018
Uzávierka prihlášok15.11.2018
Miesto konaniaŠtudijné a kongresové stredisko CĎV UK v Modre - Harmónii
Cieľ podujatia

Zážitková forma  vzdelávania  v slovenskom jazyku v prirodzenom slovenskom prostredí o zvykosloví Vianoc pre žiakov a učiteľov škôl s vyučovacím jazykom slovenským v zahraničí, so zameraním na históriu a tradície sviatku Mikuláša a Vianoc na Slovensku. 

Cieľová skupina

Učitelia a žiaci II. stupňa základných škôl  s vyučovacím jazykom slovenským v zahraničí.

Program podujatia 
 • Zvyky a obyčaje obdobia Mikuláša a Vianoc na Slovensku
 • Vianočná atmosféra súčasných miest a dedín
 • Zábavný program plný zážitkov pre žiakov
 • Poznávací a kultúrny program pre učiteľov
 • Doplnkové aktivity: večerné filmy, krátke náučné exkurzie
 
Počet štipendijných miest 
 • 90 osôb, z toho 78 žiakov a 12 učiteľov (13 žiakov a 2 učitelia na krajinu)
 
Podmienky prijatia 
 • Zaslanie prihlášky. 
 • Odporúčanie riaditeľa školy, alebo príslušného krajanského spolku.
 • Potvrdenie záväznej účasti účastníkom najneskôr 10 dní pred nástupom na kurz.
 • Nominovaný/á bude zárukou toho, že svoje skúsenosti z  kurzu bude odovzdávať a uplatňovať v prospech zachovávania slovenského jazyka a slovenskej kultúry  medzi našimi krajanmi, v krajinách v ktorých žijú.
 • CĎV UK si vyhradzuje právo výberu uchádzačov, pokiaľ niektorá z krajín do termínu uzávierky nenaplní miesta svojimi uchádzačmi.
 
Prihláška na kurzIba elektronickou formou na eduabroad.sk