Mikuláš a Vianoce na Slovensku

Termín konania05. - 08.12.2019
Uzávierka prihlášok10.11.2019
Miesto konaniaŠtudijné a kongresové stredisko CĎV UK v Modre - Harmónii
Cieľ podujatiaZážitková forma vzdelávania sa v slovenskom jazyku a zvykosloví Vianoc pre žiakov a učiteľov škôl s vyučovacím jazykom slovenským v zahraničí, so zameraním na históriu a tradície sviatku Mikuláša a Vianoc na Slovensku.
Cieľová skupinaUčitelia a žiaci II. stupňa základných škôl  s vyučovacím jazykom slovenským v zahraničí.
Program podujatia 
 • zameranie na zvyky a obyčaje obdobia Mikuláša a Vianoc na Slovensku,
 • vianočná atmosféra súčasných miest a dedín,
 • zábavný program plný zážitkov pre žiakov ,
 • poznávací a kultúrny program pre učiteľov,
 • doplnkové aktivity: večerné filmy, náučné exkurzie.
 
Počet štipendijných miest 
 • 90 osôb, z toho 78 žiakov a 12 učiteľov (13 žiakov a 2 učitelia na krajinu),
 • Určené pre krajiny Maďarsko, Poľsko, Ukrajinu, Chorvátsko, Rumunsko, Srbsko.
 
Podmienky prijatia 
 • zaslanie prihlášky, 
 • odporúčanie riaditeľa školy, alebo príslušného krajanského spolku,
 • potvrdenie záväznej účasti účastníkom najneskôr 10 dní pred nástupom,
 • CĎV UK si vyhradzuje právo výberu uchádzačov, pokiaľ niektorá z krajín do termínu uzávierky nenaplní miesta svojimi uchádzačmi.
 
Prihláška na kurzIba elektronickou formou na www.slovak.minedu.sk