Digitálna fotografia pre seniorov

Rozsah kurzu:
9 hodín

Kedy:
13.06.2016 (3 hodiny)
15.06.2016 (3 hodiny)
17.06.2016 (3 hodiny)

Kde:
Centrum ďalšieho vzdelávania Univerzity Komenského v Bratislave
Odbojárov 10/a
831 04 Bratislava

Program:

  • Spracovanie grafiky PC programe
  • Úprava veľkosti, farebnosti
  • Orezávanie
  • Retuš

Cena:

32 €

Prihlasovanie:
nadezda.hrapkovarec.uniba.sk
02 / 50 11 77 22
UTV CĎV UK, Odbojárov 10/a
prízemie č. 12, 13

Uzávierka prihlášok: 
13.06.2016