Aktualne

Deň otvorených dverí na UTV (TCU15. 11. 2018

Podujatie DOD podporilo projekt Týždeň celoživotného učenia, ktoré organizovala Asociácia inštitúcií vzdelávania dospelých v Slovenskej republike. Deň...

EFOS 201804. 10. 2018

V dňoch 4.10. - 6.10.2018 sa konalo stretnutie EFOS-u (Európska federácia starších študentov) na UTV CĎV.

Letná Bratislavská univerzita seniorov05. 06. 2018

V poradí už 8. ročník LBUS bude prebiehať od 31.07. do 09.08. 2018 v Zrkadlovej sieni Primaciálneho paláca vždy so začiatkom o 10.00 hod.

Promócie absolventov UTV 2017/201831. 05. 2018

Slávnostné odovzdávanie osvedčení UTV sa koná dňa 14. júna 2018 v Aule Univerzity Komenského, Šafárikovo nám., Bratislava.

BESEDA SENIOROV S EUROPOSLANKYŇOU09. 05. 2018

Anna Záborská na UTV CĎV UK 21.mája 2018 o 13.00 hod.

UTV pri CĎV UK informuje - DANET a týždeň pečenia chleba14. 03. 2018

Dunajský nadnárodný program 2014 - 2020 je finančným nástrojom Európskej územnej spolupráce, ktorá je jedným z cieľov kohéznej politiky Európskej únie....

Zasadnutie vedúcich študijných skupín08. 02. 2018

Najbližšie zasadnutie vedúcich študijných skupín (samosprávy študentov UTV) sa koná na Centre ďalšieho vzdelávania UK, Odbojárov 10/a, učebňa č. 28, 1....

Medzinárodná konferencia AIUTA15. 05. 2017

Rovnosť príležitostí vo vzdelávaní seniorov je hlavnou témou konferencie s účasťou UTV z celého sveta. Dňa 19. mája 2017, v priestoroch Zrkadlovej siene...