Centrum ďalšieho vzdelávaniaUniverzita Komenského v Bratislave

AKTUÁLNE

Info UTV UK22. 03. 2024

Nový študijný program na nový akademický rok 2024/2025 je v štádiu prípravy,  kompletná ponuka  výuky jednotlivých študijných odborov...

Promócie UTV CĎV UK07. 03. 2024

Promócie UTV CĎV UK (slávnostné odovzdávanie osvedčení) pre absolventov štúdia v odboroch UTV II. a III. ročníkov, ktorí ešte neboli v minulosti promovaní sa...

POZOR - Dejiny a pamiatky Bratislavy I.19. 02. 2024

Zmena termínu prednášky, ktorá v ročenke bola zaradená na 19.05.2024, neskôr na webovej stránke  správne opravená na 17.05.2024. Táto prednáška na...

POZOR - INFO PRE VŠETKÝCH ŠTUDENTOV UTV UK25. 01. 2024

Vzdelávanie na UTV vo všetkých odboroch, ako aj študijné oddelenie UTV zostáva v roku 2024 v pôvodných priestoroch, tak ako je uvedené v Ročenke UTV na rok...

POZOR ZMENA - Svetové náboženstvá III.09. 11. 2023

Posun začiatku prednášok v odbore Svetové náboženstvá III. z 11.30 na 12:00 hod. Zmena je platná od 10.11.2023 do konca akademického roka. Termíny výučby...

POZOR ZMENA - Kapitoly z dejín divadla a módy 11. 10. 2023

V odbore Kapitoly z dejín divadla a módy nastáva zmena učebne. Od 20. októbra 2023 sa budú prednášky konať...

Porada vedúcich študijných skupín28. 09. 2023

Zasadnutie vedúcich študijných skupín sa bude konať 7. novembra 2023 o 10.00 na Univerzite tretieho veku UK, Odbojárov 10/a, učebňa 28, 1. poschodie -...

Program UTV 2023/202430. 08. 2023

Program UTV 2023/2024 v tlačenej podobe je k dispozícii na vyzdvihnutie na referáte UTV počas stránkových hodín.

PRIHLASOVANIE NA UNIVERZITU TRETIEHO VEKU11. 08. 2023

Prihlasovanie do odborov na UTV začína 4. septembra 2023 online formou! Prihláška bude sprístupnená v tento deň o 8.00 hod.

Prihlasovanie LETNÁ BRATISLAVSKÁ UNIVERZITA17. 07. 2023

Prihlasovanie na LETNÚ BRATISLAVSKÚ UNIVERZITU prebieha do 21. júla 2023. Bližšie informácie nájdete na webovej stránke https://cdv.uniba.sk/utv/lbus2023/

Správy od 1 do 10 z 14
<< Prvé < Predošlé 1-10 11-14 Ďalšie > Posledné >>