Aktualne

BESEDA SENIOROV S EUROPOSLANKYŇOU09. 05. 2018

Anna Záborská na UTV CĎV UK 21.mája 2018 o 13.00 hod.

Rekondično - ozdravovací pobyt pre seniorov18. 04. 2018

nordic walking, aquafitness, výlety, joga, turistika, plávanie, atď.

ZÁPIS NA ŠTUDIJNÉ ODBORY UTV CĎV UK pre ak. rok 2018/201928. 03. 2018

Do študijných odborov UTV CĎV UK pre akademický rok 2018/19 budú študenti zapísaní osobne, po predložení výkazu o štúdiu na UTV. 1. Zápis pre...

UTV pri CĎV UK informuje - DANET a týždeň pečenia chleba14. 03. 2018

Dunajský nadnárodný program 2014 - 2020 je finančným nástrojom Európskej územnej spolupráce, ktorá je jedným z cieľov kohéznej politiky Európskej únie....

Zasadnutie vedúcich študijných skupín08. 02. 2018

Najbližšie zasadnutie vedúcich študijných skupín (samosprávy študentov UTV) sa koná na Centre ďalšieho vzdelávania UK, Odbojárov 10/a, učebňa č. 28, 1....

Letná Bratislavská univerzita seniorov28. 06. 2017

V poradí už 7. ročník LBUS bude prebiehať od 1. augusta do 10. augusta 2017 v Zrkadlovej sieni Primaciálneho paláca vždy so začiatkom o 14:00 hod.

Škola rodinných financií22. 06. 2017

Univerzita tretieho veku CĎV UK pokračuje v ďalšom ročníku Školy rodinných financií v spolupráci s Nadáciou pre deti Slovenska. Lektorka Ing. Mária Hankociová...

Medzinárodná konferencia AIUTA15. 05. 2017

Rovnosť príležitostí vo vzdelávaní seniorov je hlavnou témou konferencie s účasťou UTV z celého sveta. Dňa 19. mája 2017, v priestoroch Zrkadlovej siene...