Promócie absolventov UTV 2017/2018

Promócie absolventov II. ročníka štúdia v 2017/18, ktorí ešte neboli slávnostne promovaní, sa konajú dňa 14. júna 2018 – štvrtok (pôvodne v Ročenke UTV plánované na 13. júna 2018) v Aule Univerzity Komenského, Šafárikovo nám. 6, Bratislava.

Promócia o 14.00 hod. je určená pre absolventov študijných odborov Filozofickej fakulty UK a promócia o 10.00 hod. pre absolventov ďalších fakúlt UK, CĎV UK v Bratislave a iných spolupracujúcich inštitúcií.

Nácvik promócie sa koná v ten istý deň 14. júna 2018 (pred každou promóciou) o 8.30 hod. a o 12.30 hod. v Aule UK. V prípade nejasností kontaktujte prosím oddelenia UTV.