RTVS3

Klub3

Vedúca metodička UTV, Mgr. Dana Havranová spolu s našou študentkou UTV boli pozvané do televízie RTVS3. V novej televíznej relácii pre seniorov Klub3 s Katkou Brychtovou a Marcelom Hanačákom, hovorili o vzdelávaní seniorov a o Univerzitách tretieho veku.
V uvedenom odkaze si môžete pozrieť spomínanú krátku reportáž. https://www.rtvs.sk/televizia/archiv/16263/241082#1775