Centrum ďalšieho vzdelávaniaUniverzita Komenského v Bratislave

Okolie

Galéria Ignáca Bizmayera v Modre

V rotundovej bašte mestského opevnenia zo 17. storočia je umiestnená Galéria Ignáca Bizmayera. Bašta, spolu s Hornou bránou a časťou mestských hradieb sú jedinými doteraz zachovanými objektmi z mestského obranného systému, ktorý bol vybudovaný v rokoch 1610 až 1646, bašta bola postavená po r. 1627 a naposledy zrekonštruovaná koncom 80-tych a začiatkom 90-tych rokov 20. storočia.

Galéria bola sprístupnená v r. 1994 pri príležitosti Svetového kongresu keramikov a predstavuje výber z diel majstra figurálnej keramickej tvorby národného umelca Ignáca Bizmayera, ktorého tvorba je známa nielen na Slovensku, ale aj v zahraničí.

Ignác Bizmayer sa narodil 20. 4. 1922 v Košolnej pri Trnave. Už v detstve sa stretol s vášnivým zberateľom habánskej keramiky Heřmanom Landsfeldom, ktorého pôsobenie v Košolnej ho ovplyvnilo pri výbere životnej dráhy. Vyučil sa v Keramickej škole v Modre, pôsobil ako majster v Slovenskej ľudovej majolike a od r. 1957 pracuje samostatne a venuje sa výlučne figurálnej tvorbe, v ktorej s dokumentárnou presnosťou zaznamenal život dedinského ľudu, jeho zvyky a tradície.

Očarí nás sviežosť a bezprostrednosť jeho postáv a postavičiek a neuveriteľný zmysel pre drobný detail a vernosť umeleckého zobrazenia.

Viac informácií tu 

Hrad Červený kameň

Na nádvorí dnešného hradu Červený Kameň, ležiaceho na juhovýchodnom svahu Malých Karpát neďaleko Modry nad obcou Častá, stál už v polovici 13. storočia kamenný hrad, ktorý bol súčasťou pohraničnej sústavy hradov, tiahnúcej sa od Bratislavy až po Žilinu. Tento pôvodný hrad zanikol v prvej polovici 16. storočia, keď jeho vtedajší majitelia, augsburskí podnikatelia Fuggerovci, vybudovali v rokoch 1535 - 1537 po jeho obvode novú pevnosť s ústredným štvorcovým dvorom a štyrmi nárožnými baštami.

Základom pevnosti bolo pôvodne iba juhovýchodné obytné krídlo, v ktorého suteréne boli rozsiahle skladovacie priestory. Štyri nízke a široké bašty postavené na obranu pevnosti, boli prispôsobené vyspelej delostreleckej obrane systémom kazemát a strelných komôr s dômyselným riešením vetrania a odsávania dymu po výstreloch. Pevnosť dobudoval po roku 1588 jej nový majiteľ Mikuláš Pálffy dostavbou ďalších dvoch poschodových obytných krídel a jedného prízemného krídla na severozápade. Pevnosť sa tak stala zároveň honosným renesančným zámkom, ktorého obytné priestory zariadili umelecky vyspelým interiérom.

Neskoršie prestavby už iba zvyšovali reprezentačnosť rodového panského sídla. Aj keď bol hrad v nasledujúcich storočiach niekoľkokrát poškodený požiarom, Pálffyovci, ktorí boli jeho vlastníkmi až do druhej svetovej vojny, ho vždy opravili, takže sa nám dodnes zachoval vo svojej historickej podobe. Objekt dnes slúži ako múzeum nábytku.

Múzeum Červený Kameň je špecializované múzeum dokumentujúce vývoj bytovej kultúry šľachty a meštianstva na Slovensku s dôrazom na umelecko-historický charakter zbierkových predmetov a dejiny hradu Červený Kameň. V rámci uvedenej špecializácie získava, ochraňuje , odborne spracováva, využíva a sprístupňuje múzejné doklady vývoja bytovej kultúry šľachty od 16. do začiatku 20. storočia a vývoja vojenskej techniky na slovenských hradoch. Bohatý a veľmi cenný zbierkový fond viažuci sa k uvedenej profilácii múzeum prezentuje predovšetkým v stálych expozíciách a príležitostných výstavách. Sídlom múzea je národná kultúrna pamiatka Hrad Červený Kameň, ktorý svojou výhodnou polohou a unikátnymi zbierkami patrí k najnavštevovanejším hradom na Slovensku.

Autom možno prísť až pred areál hradu. Je tu veľkokapacitné strážené parkovisko, kde môžu parkovať aj viaceré autobusy.

Otváracie hodiny:
november - február: 9.30 - 15.30
marec, apríl: Po-Pi/Mo-Fr 9.00 - 16.00, So,Ne/Sa,Su 9.00 - 17.00
máj - august: Po-Pi/Mo-Fr 9.00 - 17.00, So,Ne/Sa,Su 9.00 - 18.00
september, október: Po-Pi/Mo-Fr 9.00 - 16.00, So,Ne/Sa,Su 9.00 - 17.00

ATRAKCIE: Sokoliarsky dvor ASTUR - predvádzanie dravcov (0907773058) - denne okrem pondelka od 10.00 do 17.00 h od 1.4. do 31.10. www.falconry.sk Predvádzanie dravcov je vždy o 11.15, 14.15 a 16.15 hod.
Vynikajúce vína z malokarpatského vinohradníckeho regiónu môžete ochutnať v Hradnej vinotéke, umiestnenej pred hradným mostom v jednej z baštičiek bývalého opevnenia – takže na zdravie! Tel: 033/6429422.
Atrakciou je aj jazda na osedlaných poníkoch, koňoch a jazda na koči po historickom parku. Tel.:0903 376 037.
Taverna pod baštou - reštauračné služby pri vstupe do areálu hradu. Zámocké Libresso - občerstvenie v hradnom paláci.

Na hrade je možné usporiadať rodinnú oslavu, svadbu, alebo firemnú akciu!

Jaskyňa Dríny pri Smoleniciach

Jaskyňa Dríny je Národná prírodná pamiatka.

Obdobie prevádzky: 1.4. - 31.10.
Nachádza sa juhozápadne od Smoleníc na území Chránenej krajinnej oblasti Malé Karpaty v Smolenickom krase v Malých Karpatoch.
Je vytvorená je v spodnokriedových rohovcových vápencoch koróziou atmosférických vôd. Dosahuje dĺžku 680 m. Jaskynné priestory s prevládajúcimi puklinovými chodbami sú dekorované bohatou sintrovou výplňou. Typické sú sintrové záclony so zúbkovitým lemovaním. Ďalej sú zastúpené sintrové vodopády a náteky, pagodovité stalagmity, stalaktity a jazierka. Objavená v roku 1930. Pre verejnosť otvorená od roku 1935.
V súčasnosti je sprístupnených 410 m.

Dĺžka prehliadkovej trasy: 450 m Trvanie prehliadky: 35 min.

Kaštieľ Budmerice

R. 1889 postavený v romantizujúcom pseudoštýle, s vežami a vikiermi. Zrenovovaný r. 1946, v súčasnosti Domov slovenských spisovateľov.

Kaštieľ sa nachádza v parku pred obcou, ktorá bola v minulosti poddanskou obcou hradu Červený Kameň. Historizujúcu stavbu dal v roku 1889 postaviť Ján Pálffy ml., v roku 1946 bola upravovaná, pamiatková obnova bola ukončená v r 1986.

Architektúra kaštieľa je súborom prvkov viacerých historických období. Hlavná fasáda s ustupujúcim rizalitom je ukončená nad portálom s erbom vysokou vežou. V objekte je Domov slovenských spisovateľov.

Kaštieľ stojí uprostred anglického parku s fontánami a alegorickými plastikami.

Malokarpatská vínna cesta

Malokarpatský región okrem toho, že ponúka široké spektrum možností pre letnú aj zimnú pešiu turistiku a zimné športy, cykloturistiku i poznávaciu turistiku, je najznámejším producentským regiónom vína na Slovensku.

A víno, to vždy ako cestovateľov priťahovalo nielen kupcov, ktorí s nim obchodovali, ale od vzniku modernej priemyselnej spoločnosti s rozvinutou dopravou aj jeho obdivovateľov.
Výlety vlakom do malokarpatských mestečiek s cieľom posedenia si pod viechou alebo vo vinárni patrili medzi obľúbené kratochvíle bratislavskej spoločnosti od začiatku nášho storočia.
Azda najznámejšou vinohradníckou tradíciou, priťahujúcou každoročne do regiónu početné turistické skupiny a zájazdy, je malokarpatské vinobranie, ktoré sa začína obyčajne v piatok naobed a trvá do neskorého nedeľného večera.
Vínne trhy sa usporadúvajú na jar, spravidla posledný aprílový víkend, keď už všetko víno je vyčírené a ustálené a môže sa degustovať.

Ide vlastne o výstavu vín, ktorej predchádza degustácia vína odborníkmi, počas ktorej sa udeľujú ceny, a ktorá sa po ukončení odbornej časti a vyhodnotení otvára ako obrovská ochutnávka vín pre verejnosť.

Združenie Malokarpatská vínna cesta, www.mvc.sk
Horná 20
900 01 Modra
telefón: 033 643 34 89
mobil: 0905 795 032

Malokarpatské múzeum v Modre

Dnešné Malokarpatské múzeum vzniklo v roku 1960 ako Mestské historické múzeum (neskôr do roku 1982 sa nazývalo Malokarpatské vinohradnícke múzeum).
Základom jeho zbierok boli zvyšky zbierok, ktoré na prelome 19. a 20.-teho storočia založil lekárnik František von Meissel.

Múzeum od svojho založenia zhromažďuje najmä historické a etnografické (predovšetkým vinohradnícke) zbierky, súbor dokumentov o slávnych pezinských osobnostiach a dielach výtvarných umelcov.
Múzeum sídli v tzv. Kaviakovom dome – v dvojpodlažnej meštianskej renesančnej budove postavenej v prvej polovici 17.storočia. Architektúra domu, najmä jeho suterén, dokazuje, že jeho bohatý majiteľ obchodoval s vínom.
Na klenáku portála sú vyryté iniciály I.D.A.V. a rok 1638.

Kontakt:
ul.M.R. Štefánika č.4
902 01 Pezinok
Tel.: +421 33 641 2057, +421 33 641 3347
Fax: +421 33 641 3347
E-mail: muzeumpezinok@nextra.sk

Otváracie hodiny:
Ut-Pia: 9,00-12,00 13,00-17,00
So: 9,00-15,00
Ne: 13,00-17,00 (marec-november)

Múzeum ľudovíta Štúra v Modre

Múzeum Ľ. Štúra sa zaoberá zhromažďovaním, spracovaním a sprístupňovaním poznatkov o Ľudovítovi Štúrovi, dejinami mesta Modry a dokumentáciou a prezentáciou diel výtvarných umelcov so vzťahom k Modre.
Literárna expozícia Ľ. Štúr a štúrovci v kontexte slovenského národného obrodenia je základom činnosti múzea. V úvode sa návštevníci stretnú s podobizňami spisovateľov, jazykovedcov, redaktorov, osvetových a ľudovýchovných činiteľov a národopiscov, ktorí sa zaslúžili o vznik a rozvoj slovenskej literatúry a slovenského jazyka od konca 18. storočia a s ich dielami: A. Bernoláka, J. Fándlyho, J. Hollého, M. Hamuljaka, J. Kollára, P. J. Šafárika, J. Chalupku a J. Palkoviča. Sú tu aj prvé diela, ktoré sa zaoberali dejinami Slovenska a Veľkomoravskej ríše.
Ďalej expozícia prechádza do nasledujúceho obdobia - k štúrovskému hnutiu. Zobrazuje členov bratislavskej Spoločnosti československej, Štúra ako jej najvyššieho predstaviteľa a učiteľa jednej generácie slovenskej inteligencie, spolu s jeho spolupracovníkmi a žiakmi - J. M. Hurbanom, M. M. Hodžom, S. Chalupkom, J. Kráľom, J. Bottom, A. Sládkovičom, J. Kalinčiakom, D. Lichardom, J. Franciscim, P. Dobšinským, V. Paulínym-Tóthom a autorom slovenskej hymny Jankom Matúškom. Nachádza sa tu aj originál olejomaľby Andreja Kováčika Návšteva štúrovcov u Jána Hollého na Dobrej Vode po uzákonení spisovnej slovenčiny v r. 1843.
Samostatná miestnosť sa zaoberá životom a dielom Ľ. Štúra od jeho narodenia v Uhrovci, cez štúdiá v Raabe a Bratislave, univerzitné štúdium v Halle, pôsobenie na bratislavskom evanjelickom lýceu, na uhorskom sneme, až po revolúciu a príchod do Modry. Uvidíte tu maketu jeho rodného domu, dobové fotografie miest, kde študoval, podobizeň jeho prvej lásky Márie Pospíšilovej z Hradca Králové, bronzovú sochu - polopostavu Ľ. Štúra od Kláry Patakiovej, portrét Adely Ostrolúckej, zatykač na Štúra, Hurbana a Hodžu z r. 1848, uniformu slovenských dobrovoľníkov so šabľou, Slovenské národné noviny, Štúrove diela a nový rodokmeň štúrovskej rodiny.

V múzeu sa nachádza aj Pamätná izba, v ktorej zomrel Ľudovít Štúr v tzv. Emreszovskom dome, dopĺňa literárnu expozíciu o podrobnosti z posledných rokov života Ľ. Štúra, ktoré v Modre strávil, aj o okolnosti jeho tragickej smrti. Je to pietne miesto, kde 12. januára 1856 Ľ. Štúr zomrel na následky prudkej otravy krvi, keď sa tri týždne predtým na poľovačke postrelil vlastnou puškou do ľavej nohy. V izbe je inštalovaný dobový nábytok, knihy a listy Ľ. Štúra, jeho sólová fotografia a pramienok vlasov. Unikátna sólová fotografia Ľudovíta Štúra, jedna z najvzácnejších zbierok múzea, je jedinou Štúrovou sólovou fotografiou a druhou dagerotypickou snímkou Ľudovíta Štúra. Obe dagerotypie (okrem zobrazenej i spoločná skupinová snímka slovenskej deputácie vo Viedni sú najvernejšími portrétmi Ľ. Štúra, ktoré sa stali neskôr predlohou k jeho výtvarnému spodobeniu. Text Janka Štúra na zadnej strane potvrdzuje pravosť tejto dagerotypie.

Návštevu Pamätnej izby treba ohlásiť v Múzeu Ľ. Štúra v návštevných hodinách.

Múzeum je otvorené:
utorok až piatok od 8.00 do 16.00 hod.,
v sobotu v sezóne apríl až október od 9.00 do 15.00 hod.,
v nedeľu iba vopred ohlásené skupiny.

 

 

Turistická rozhľadňa na Veľkej Homoli

Turistická rozhľadňa na 709,2 m vysokom vrchu Veľká homoľa v Malých Karpatoch bola vybudovaná koncom roku 2001, ako "symbol dobrej spolupráce mesta Modry a mesta Pezinka v 3. tisícročí", aj za finančnej podpory Pilotnej grantovej schémy Phare (Európska Únia).

Turistická rozhľadňa je novým významným objektom aktívneho cestovného a turistického ruchu v malokarpatskom regióne a stáva sa obľúbeným cieľom turistov, milovníkov prírody a pohybovej aktivity.
Nachádza sa na vrchu Veľká Homoľa, nazývanom aj modranský Kúgel. Modranský turistický spolok založený 15. mája 1892 , vybudoval prvú rozhľadňu na Veľkej Homoli v r. 1894. O niečo neskôr postavili aj druhú – na uhorskom kopci nad Harmóniou. V roku 2000 prijalo Mestské zastupiteľstvo v Modre návrh pána Milana Ružeka na vybudovanie turistickej rozhľadne na Veľkej Homoli, ktorú označil ako „symbol dobrej spolupráce mesta Modry a mesta Pezinok v otvárajúcom sa treťom tisícročí“.

Slovenská ľudová majolika v Modre

Od roku 1968 až dodnes stojí pod vlastným vedením ako samostatné ľudovo-umelecké výrobné družstvo.

Tak ako v minulosti, tak aj teraz, celá výroba prebieha ručne. Môžete sa o tom presvedčiť aj vy pri návšteve výrobného družstva, v ktorom sa mieša dávna minulosť so súčasnosťou a priam si vynucuje pocit znovuobjavovania a želania zachovať túto prekrásnu tradíciu.
Jedinečnosť modranskej majoliky spočíva predovšetkým v jej ručnom spracovaní, od vytáčania na elektrickom hrnčiarskom kruhu, až po maľbu dekóru. Svojou pestrosťou foriem, jedinečným estetickým výrazom a kvalitou spracovania patrík najtypickejším nositeľom ľudovoumeleckých tradícií na Slovensku.

Slovenská ľudová majolika je držiteľom certifikátu zdravotnej nezávadnosti a držiteľom ochrannej známky a názvu MODRANSKÁ MAJOLIKA.

Viac informácií tu.

Farma POD GAŠTANKOU

Pozývame vás na rodinnú farmu Pod Gaštankou, ktorá je otvorená od utorka do nedele. Sme malá rodinná farma v krásnom modranskom chotári. Nájdete u nás kone a domáce zvieratá v kontaktnom zoo, aktivity pre deti aj dospelých, chutné domáce jedlo a pitie. A najmä ľudí ktorí sa o vás radi postarajú.

Viac informácií: www.podgastankou.sk

Farma MARGITIN DVOR

Farma Margitin dvor sa nachádza približne 30 km od Bratislavy. Leží na úpätí Malých Karpát v katastri obce Častá. Rodinná farma sa zaoberá chovom koní plemena Furioso.

Viac informácií: www.margitindvor.sk

Aquapark v Senci

Rekreačno-relaxačný vodný svet spoločnosti Aquathermal Senec sa nachádza v známom letovisku Slnečných Jazier v Senci. Svojim zameraním a situovaním poskytuje dostupný celoročný oddych v prekrásnom prostredí vyhľadávaného letného strediska blízko dôležitých cestných ťahov.

Aquapark ponúka naším návštevníkom celoročne teplú vodu v 9 bazénoch rôznej teploty a veľkosti. Vodný svet má vnútornú a vonkajšiu časť, čo znamená fungovanie počas celého roka. Krytá časť, ktorá poskytuje aj zimnú prevádzku, má dve nadzemné podlažia. V bazénovej hale je rekreačný bazén s atrakciami a kľudový bazén, v ktorých je teplota vody 32-36 stupňov Celzia. Deti sa tu môžu okúpať v detskom bazéne. V tejto časti aquaparku sa nachadza saunový svet, ktorý ponúka všetky druhy saun a dve intenzívne masažne perličkové bazény z rôznou teplotou vody. K dokonalej regenerácii organizmu patria masáže celého tela, masáže horných alebo dolných partií.

Počas celého roka je možné využívať cca 80 m dlhý tobogán, ktorý sa začína a končí v krytej časti. V bazénovej hale sa môžu návštevníci občerstviť v samoobslužnom športovom bare v ktorom si vyberiete z bohatej ponuky nápojov, studených a teplých jedál. V palmovej záhrade si môžete vybrať zo širokej ponuky nealkoholických a alkoholických kokteilov a čerstvej pomarančovej šťavy.

Exteriérová časť tvorí asi dve tretiny rozlohy aquaparku. Nachádza sa tu plavecký bazén s teplotou vody 26-28 stupňov Celzia. Cez prieplavový bazén sa dostanete do bazénovej haly. Do najmenšieho z vonkajších bazénov ústia kĺzačky a tobogán. Občerstvenie tu zabezpečujú bufetové prevádzky. Súčasťou vybavenia aquaparku sú lehátka aj so slnečníkmi. V areáli tiež ponúkame ihriská na plážový volejbal a detské ihrisko.

Aquapark je celoročne otvorený od 10:00 do 22:00.


Viac informácií tu.

Vinobranie a husacie hody

V malokarpatskom regióne, vo všetkých menších mestách sa konajú v septembri až októbri vinobrania, na ktorých môžete do sýtosti ochutnávať miestny burčiak a mladé víno, ako aj miestne špeciality, medzi ktoré patria lokše na rôzne spôsoby (mastené, s husacou alebo kačacou pečienkou, makové a pod.), husacina, štrúdle a ďalšie dobroty.

Pre presný dátum jednotlivých vinobraní, alebo aj termínov výstav vín odporúčame sledovať www stránky miest Modry a Pezinka: www.modra.sk a www.pezinok.sk