Kam na výlet?

Výletná trasa č. 1

Zochova chata – Veľká homoľa 1:0 hod. – Zámčisko 1:50 hod. – Štúrova lavička 2:35 hod.– Modra, nám. 3:0 hod. (Opačným smerom 3:25 hod.)

Obľúbená trasa. Spojnica historických miest a krásnych, zaujímavých rozhľadov. Určená je predovšetkým „roduverným“ Modranom., aby sa mohli tešiť z pohľadu na historickú časť Modry zo Zámčiska, ktorú z Veľkej homole nevidieť. Trasa vedie od autob. zástavky. po červenej turistickej značke južným smerom vedľa prírodného kúpaliska, asi po 500 oblúkom vpravo obchádza objekty hvezdárne. Dobre znateľný chodník striedavo v miernom a strmom stúpaní nás privedie k drevenej 20m vysokej turistickej rozhľadni na 709,2 m vysokej Veľkej homole. Z nádherného rozhľadu sa tešme dlhšie, pokojne vnímajme túto neopakovateľnú krásu. Aj odpočinok v príjemnom prostredí areálu rozhľadne nám dobre padne. Pokračujeme v túre tak, že sa vrátime po výstupovej trase na križovatku nad hvezdárňou, tu odbočíme vpravo a po žltej značke prídeme na slovanské hradisko Zámčisko, s pekným pohľadom na Modru a Podunajskú nížinu. Žltá značka nás ďalej povedie na križ. Pod Peprovcom. Posledný úsek trasy absolvujeme po modrej značke k Štúrovej lavičke, ďalej cez ovocné sady, vinohrady a ulice k autobusovej zastávke na námestí v Modre.

Výletná trasa č.2

Modra – Pod širokým 1:10 hod. – Veľká hoľa 2:40 hod. – Zochova chata 3:25 hod. – Harmónia 4:40 hod – Modra 5:20 hod. (Opačným smerom 5:20 hod.)

Stredne náročná túra väčšinou v lese spestrenými výhľadmi. Od autobusovej zastávky na námestí v Modre ideme po zelenej turist. značke najprv ulicami, potom po asfaltovej ceste vedľa potoka na rázcestie, ďalej krátko po žltej značke k bývalej horárni Po Širokým. Odtiaľ až do cieľa stále po červenej značke. Pohodlný dlhší úsek lesnou cestou vystrieda strmšie stúpanie s pekným výhľadom zo svahu na Pezinok. Trasa vedie ďalej okolo skalného útvaru Traja jazdci k turistickej rozhľadni na Veľkej homoli. Odmena za námahu je nádherný rozhľad z drevenej rozhľadne a príjemný oddych v jej areáli. Červenou značkou pokračujeme v stálom poklese okolo objektov hvezdárne a Tisových skál k Zochovej chate a ďalej po tzv. Panskom chodníku cez bývalé klimatické letovisko Harmónia do východiska v Modre. Zo Zochovej chaty možno do Modry využiť autobus.

Výletná trasa č. 3

Harmónia – Medvedia skala 0:40 hod. – Kukla 1:40 hod – hrad Červený kameň 2:45 hod. (Opačným smerom 2:45 hod.)

Zaujímavá túra s pekným výhľadom a návštevou hradu Červený kameň. Z autobusovej zastávky vedie trasa po červenej značke po rázcestie pri Medveďej skale. Odtiaľ pokračuje po modrej značke cez cestu a potok, potom miernym stúpaním na vrchol Kukly. Z drevenej rozhľadne výhľad na panorámu Malých Karpát do od Bratislavy po Smolenice, Považský Inovec, Tríbeč, Podunajskú nížinu a Vodné dielo Gabčíkovo. Nasleduje strmší zostup po chodníku na rázcestie, ďalej vľavo po žltej značke do obce Píla na autob. zastávku. Tu odbočiť vľavo cez úzky priechod a lesom pokračovať vedľa vchodu do hradu na autobus. Zastávku Červený kameň. Na prehliadku hradu a jeho areálu sú potrebné približne 2 hodiny.

Výletná trasa č. 4

Piesok – Zochova chata – Panské Uhliská 1:40 hod. – Vysoká (754m) 2:25 hod. – Hubalová 3:20 hod. – Čermák 4:05 hod. – Zochova chata 4:45 hod. (Opačným smerom 4:45 hod.)

Z autobusovej zastávky Zochova chata po modrej značke asfaltovou, neskoršie štrkovou cestou na rázcestie. Odtiaľ stále po modrej značke, v závere strmšie stúpanie a kúsok po ostrom hrebeni Vysokej ku krížu. Z vrcholu široký rozhľad na Malé Karpaty, hrad Červený kameň, Podunajskú nížinu a Záhorskú nížinu. Po výstupovej trase sa vrátime na rázcestie Hubalová, tu odbočíme vpravo a pokračujeme po červenej značke (Štefánikova magistrála) na lúčnaté sedlo Čermák. Tu dobre poslúži dobrá pitná voda z upraveného prameňa. Nasleduje pohodlné klesanie po žltej značke ku Zochovej chate.

Výletná trasa č. 5

Zochova chata – Čermák 0:55 hod. – Vápenka 1:40 hod. – Veľká homoľa (709m) 2:0 hod. – Modra 3:55 hod. (Opačným smerom 4:15 hod.)

Pohodlná túra v zalesnenom teréne s výhľadom z Veľkej homole. Z autob. Zastávky po žltej značke vedľa bývalej horárne Panský dom, kde bolo v roku 1881 založené Modranské meštianske kasíno. Nasleduje mierne stúpanie v lese na lúčnaté sedlo Čermák (Modranmi nazývané Starý cintorín, kde bol v minulosti pôvodný cintorín obyvateľov Piesku, tzv. Huncokárov) s prameňom pitnej vody. Odtiaľto pokračujeme po zelenej turist. značke, takmer po rovine po rázcestie Vápenka (v minulosti tu boli pece na pálenie vápna), ďalej v miernom stúpaní na Veľkú homolu, ktorá nám ponúka nádherný neopakovateľný pohľad z drevenej rozhľadne a príjemný oddych. V trase pokračujeme po modrej značke, ktorá tu končí (chodník Ľ. Štúra). Približne po 200 m strmšieho klesania odbočíme vpravo. Pohodlná trasa vedie ďalej lesom, striedavo s výhľadmi k Štúrovej lavičke, potom chodníkom cez ovocné sady a ulicami mesta na Štúrovu ulicu k autob. zastávke.

Výletná trasa č. 6

Zochova chata – Čermák 0:55 hod. – sedlo Javorina 2:40 hod. – Rybníček 3:25 hod. – Nad hvezdárňou 4:55 hod – Zochova chata 5:25 hod. (Opačným smerom 5:25 hod.)

Zaujímavá, pomerne namáhavá trasa s pekným výhľadom zo Skalnatej. Od Zochovej chaty po žltej značke na lúčnaté sedlo Čermák. Pokračujeme vľavo po červenej značke (Štefánikova magistrála) spočiatku miernym, potom strmším stúpaním na vrchol Skalnatej s pekným temer kruhovým rozhľadom. Odtiaľto ďalej červenou značkou po zvlnenom, širokom chrbte do sedla Javorina. Tu odbočíme vľavo a klesáme po žltej značke ku bývalej horárni Rybníček a stále pokračujeme po žltej značke na rázcestie Nad hvezdárňou, odbočíme vľavo a po červenej značke prídeme do cieľa k autobus. Zastávke pri Zochovej chate.

Výletná trasa č. 7

Zochova chata – Veľká homoľa (709 m) – Zumberg 2:50 h. – Pezinok (žel. stanica) 2:55 h. (Opačným smerom 2:35 h.)

Pohodlná túra s rozhľadom z Veľkej homoli a možnosťou prehliadky Pezinka. Z autobus. Zastávky po červenej značke podľa kúpaliska a objektov hvezdárne na Veľkú homoľu. Nádherný pohľad z turistickej rozhľadne uspokojí aj náročného turistu. Po odpočinku v areáli rozhľadne pokračujeme stále po červenej značke vedľa skalného útvaru Traja jazdci pohodlným klesaním v lese, v strmšom svahu pohľad na Pezinok. Trasa ďalej vedie podľa Bezovej studienky s pitnou vodou, potom podľa bývalej horárne Široké, pod hrádzou vednej nádrže k horárni Zumberg a hradskou pod vinohradmi, ulicami mesta na žel. Stanicu v Pezinku. Od horárne Zumberg možno využiť autobus. V Pezinku možnosť prehliadky Malokarpatského múzea a iných historických objektov. Informačné centrum na Radničnom námestí poskytne bližšie informácie.

Výletná trasa č. 8

Zochova chata – Čermák 0:55 h. – sedlo Baba 3:40 h. – Biely kríž 7:50 h. – Kamzík 10:00 h. – Bratislava – Koliba 10:20h. (Opačným smerom 10:20h.)

Dlhá, scénericky pekná, fyzicky náročná trasa pre zdatných turistov. Zo Zochovej chaty rovnako ako po trase č.6 po sedlo Javorinu. Ďalej vedie trasa po červenej značke (Štefánikova magistrála) cez sedlo Baba stále zvlneným terénom po hlavnom chrbte Malých Karpát, striedavo lesom a výhľadmi na vrch Kamzík, odtiaľ zelenou značkou na zastávku MHD Bratislava Koliba.

Turistická rozhľadňa na Veľkej Homoli

Turistická rozhľadňa na 709,2 m vysokom vrchu Veľká homoľa v Malých Karpatoch bola vybudovaná koncom roku 2001, ako "symbol dobrej spolupráce mesta Modry a mesta Pezinka v 3. tisícročí", aj za finančnej podpory Pilotnej grantovej schémy Phare (Európska Únia).

Turistická rozhľadňa je novým významným objektom aktívneho cestovného a turistického ruchu v malokarpatskom regióne a stáva sa obľúbeným cieľom turistov, milovníkov prírody a pohybovej aktivity. Nachádza sa na vrchu Veľká Homoľa, nazývanom aj modranský Kúgel.

Modranský turistický spolok založený 15. mája 1892 , vybudoval prvú rozhľadňu na Veľkej Homoli v r. 1894. O niečo neskôr postavili aj druhú – na uhorskom kopci nad Hrmóniou. V roku 2000 prijalo Mestské zastupiteľstvo v Modre návrh pána Milana Ružeka na vybudovanie turistickej rozhľadne na Veľkej Homoli, ktorú označil ako „symbol dobrej spolupráce mesta Modry a mesta Pezinok v otvárajúcom sa treťom tisícročí“.