Centrum ďalšieho vzdelávaniaUniverzita Komenského v Bratislave

Povedali o nás

SENIORI

Online Univerzita tretieho veku 2021

Dobrý deň, som veľmi vďačná za túto možnosť vzdelávania, ktorú ste ponúkli počas pandémie. Okrem získania nových poznatkov som každý týždeň na chvíľu zabudla na sociálne obmedzenia a tragédie pandémie a tešila som sa z povznášajúceho širšieho pohľadu na svet. Ďakujem.

Online Univerzita tretieho veku 2021

Bola som veľmi pozitívne prekvapená s organizáciou, technickou podporou, s výberom prednášajúcich na vysokej úrovni a obsahom učiva. Veľké Ďakujem za všetko. Získala som množstvo skvelých a užitočných informácií.

Online Univerzita tretieho veku 2021

Ďakujem za možnosť aj takéhoto online vzdelávania. Malé technické problémy boli veľmi rýchlo odstránené. Veľmi dobre to bolo zorganizované. Včas sme dostávali informácie emailom. Posunulo ma to aj o krok technicky dopredu. Takéto vzdelávanie z domu je pohodlné, ale predsa osobný kontakt a osobná účasť na prednáškach, je pre mňa krajšia udalosť.

Online Univerzita tretieho veku 2021

Som skutočne spokojná a napĺňa mi štúdium život. Je to pripravené na vysokej úrovni. Ďakujem a teším sa na ďalšie zaujímavé prednášky.

Online Univerzita tretieho veku 2021

Mimoriadna spokojnost s temami i lektormi. Ani som nedufala, ze taka tema ma moze neuveritelne zaujat. Samozrejme , je to i vdaka vydokej odbornosti lektorov. Vrela vdaka.

Online Univerzita tretieho veku 2021

Bol som veľmi spokojný. Organizácia vzdelávania bola výborná. Od všetkých, ktorí sa na nej podieľali som cítil veľkú ochotu, podporu a trpezlivosť. Ďakujem.

Online Univerzita tretieho veku 2021

Veľká vďaka a obdiv patrí celému tímu, ako pohotovo a na vysokej technickej a obsahovo odbornej úrovni ste pripravili online výučbu. Od prvej prednášky Descartesa až po poslednú Aktuálne problémy slovenskej filozofie všetkým prednášajúcim ďakujem aj za slidy. Veľmi sa mi páčilo, aj úvodné slovo o prednášajúcom pani docentky Lalíkovej. Prajem všetkým pevne zdravie.

Online Univerzita tretieho veku 2021

Ďakujem, že ste mi umožnili študovať na UTV. Som ešte pracujúcu a pomohlo mi to rozšíriť si obzor vedomostí, čo je pre mňa prínosom a samozrejmé aj pre vlastný dobrý pocit zo vzdelávania. Úplne mi vyhovoval online spôsob komunikácie a výučby, pretože nakoľko pracujem vedela som si vyhradiť priestor pre vzdelávanie. V budúcnosti plánujem pokračovať, ak sa bude dať a úplne by mi vyhovovala forma online prípadne kombinovaná, pretože by som plánovala ešte nejaké vzdelávanie si pribrať. Prajem veľa spokojných študentov a veľa zdravia.

Mária Wiegelová - Letný rekondično ozdravovací pobyt  seniorov v Modre Harmónii 2019

Ďakujem za krásny pobyt v Modre-Harmónií. Osobne som bola veľmi spokojná s obsahovou náplňou pobytu, ako aj s vynikajúcou organizáciou celého pobytu. Ten pobyt bol veľmi zdarilý Vašou zásluhou. Výborne ste to managovali a máte aj krásny rétoricky a vôbec ľudský prejav.

Terka Ružovičová  - Letný rekondično ozdravovací pobyt  seniorov v Modre Harmónii 2019

Patrí Vám veľká vďaka za  zorganizovanie a za veľkú trpezlivosť! Dúfam, že o rok  sa znova stretneme a znova spoznám veľa príjemných ľudí.

Dagmar Lavier - Letný rekondično ozdravovací pobyt  seniorov v Modre Harmónii 2019

Ďakujem za pekný, aktívny týždeň. Program bol výborný, tiež organizácia. Aj strava bola dobrá.

Marika Dzurinková - Letný rekondično ozdravovací pobyt  seniorov v Modre Harmónii 2019

Veľmi pekne Vám ďakujem za krásny pobyt v Modre-Harmónii. Bol to pozitívny čas plný radosti a pokoja. O rok sa určite prihlásim.

Bc. Katka Čibová, Ing. Klára Čibová, prof. RNDr. Eva Miadoková, DrSc. - Letný rekondično ozdravovací pobyt  seniorov v Modre Harmónii 2017

Okrem náučno-vzdelávacej zložky bol pobyt obohatený aj o kultúrnu a športovo-pohybovú náplň. Vďaka výbornej organizácii boli obe časti dokonale skĺbené a prepojené, takže za hodnotnými odbornými prednáškami nasledovala vždy „prax“ – t. j. praktické ukážky a cvičenia. Pri výbere prednášateľov, lektorov a inštruktorov mala hlavná organizátorka Dr. Hrapková šťastnú ruku, čoho výsledkom bola pestrá ponuka zaujímavých aktivít. Všetci účastníci každé ráno dobrovoľne a s potešením už o siedmej hodine cvičili jogu, pričom si opakovali správne techniky dýchania a držania tela. Okrem ranného cvičenia ešte plávali a chodili na prechádzky. Motivovala ich spoločná snaha spraviť niečo viac pre svoje zdravie, ako i vedomie, že na sebe tvrdo pracujú. Po fyzickej námahe si účastníci pochutnávali na vynikajúcej domácej pestrej strave. Jeden večer „zasvätili“ aj opekačke, pričom si pri veselom a šantivom praskotajúcom ohníku veselo zanôtili ľudovky. Chodbami budovy, v ktorej boli seniori ubytovaní, sa neustále ozýval smiech a veselé hlasy. Veď odrážali hlbokú spokojnosť i radosť seniorov, ktorí sa obohatili o nové vedomosti a zážitky. Účastníkom rekondično-ozdravného pobytu prialo aj počasie. Denne sa na nich usmievalo slniečko. Slnko je a ostalo vo vnútri každého účastníka pobytu. Jednoznačne sa zhodli na tom, že „pobyt bol super“. Osobitá veľká vďaka patrí organizátorke Dr. Hrapkovej za jej ochotu, námahu a veľké srdce. V mene všetkých účastníčok jej ďakujeme a tešíme sa už teraz na budúci rok na ďalšie stretnutie v Modre!

Štefan Smiček, akademické roky 2010/2011, 2012/2013, 2013/2014
Odceňujem citlivý prístup lektorky, jej empatiu, vysokú odbornosť a nepochybne úžasnú trpezlivosť, ktorou prekonáva našu „zaťatú ignoranciu" sa čokoľvek naučiť. „Step by step" nás vedie k poznaniu. Pre mňa, ako jej študenta, je každá lekcia pozitívnym zážitkom, ktorý je znásobený aj výbornou partiou spolužiakov. S odstupom času môžem konštatovať, že napredujem a kurz mi pomáha postupne získavať nové znalosti a obohatiť moju slovnú zásobu angličtiny. Doterajšie skúsenosti a nepochybne vynikajúca atmosféra pri výučbe mi dovoľujú predpovedať, že angličtina a jej nekonečné množstvo zvratov a výrazov prestane byť pre mňa záhadou.   

PhDr.Viera Diešková, CSc., akademické roky 2012/2013, 2013/2014
JC CĎV UK plní v spoločnosti výnimočnú úlohu, tým že udržiava generačnú kontinuitu, napomáha porozumeniu medzi mladými a seniormi, spája rodiny, ktoré vďaka zlepšujúcim sa rečovým zručnostiam v cudzích jazykoch môžu komunikovať s blízkymi na diaľku. Nielen obnovuje a rozširuje jazykové znalosti, ale tiež prispieva k aktívnemu spoločenskému životu seniorov.   

Mária Ištócyová, akademické roky 2010/2011, 2012/2013, 2013/2014
Aj vďaka skvelej lektorke sú hodiny živé a stálym opakovaním sa mi gramatika a slovíčka stávajú samozrejmosťou. Nemusím rozmýšľať ako predtým a prekladať si v hlave všetko prv, ako to zo seba dostanem von. Ide to akosi samo. Odporúčam!  

Gabriela Mészárová, akademické roky 2010/2011, 2012/2013, 2013/2014
Učím sa angličtinu v tomto centre už dva roky. Predtým som sa ju učila len v škole. Dlhšie mi trvalo pochopenie gramatiky, lebo som nemala základy. Teraz vidím, že po viacerých rokoch som istejšia v čítaní a vyslovovaní, nebojím sa rozprávať a to je dobre. Toto leto som angličtinu využila na dovolenke a každodenne ju využívam vo svojej práci.   

Hedviga Talarovičová, akademické roky 2010/2011, 2012/2013, 2013/2014
Už siedmy rok navštevujem Univerzitu tretieho veku. Začínala som v Nitre, kde som absolvovala dva  roky odbor remeslá  a nemecký jazyk. Ja, ale aj moji kolegovia a kolegyne sme veľmi radi, že máme možnosť navštevovať Univerzitu tretieho veku a rozširovať si svoje vedomosti. Je to výborná príležitosť pre nás seniorov. V nemalej miere k príjemne strávenému času nášho štúdia prispievajú aj naši pedagógovia. Všetci sa snažili odovzdať nám čo najviac vedomostí v nemeckom jazyku a boli, teda aj sú k nám skutočne veľmi milí a majú pre nás porozumenie a trpezlivosť za čo im patrí srdečná vďaka.  

Marta Főldešová, akademické roky 2010/2011, 2012/2013, 2013/2014
Kurz nemeckého jazyka pre mierne pokročilých ma zlákal i svojim zameraním - je určený pre seniorov. Toto sympatické kritérium som v inštitúciách zameraných na cudzie jazyky nenašla. Kurz navštevujem už tretí rok, čo svedčí o mojej spokojnosti s úrovňou a spôsobom výučby. Už len fakt, že Centrum ďalšieho vzdelávania patrí k Univerzite Komenského je pre mňa zárukou kvality a odbornosti lektorov i odborného metodického postupu výučby. Sympatická mi je obsahová náplň zameraná nielen na praktické zručnosti v jazyku a konverzáciu, ale aj gramatické znalosti, a v neposlednom rade i na všeobecné vedomosti a zaujímavosti z rôznych oblastí (kultúra, dejiny, služby, cestovanie a pod.) 

Anna Stanová, akademické roky 2010/2011, 2012/2013, 2013/2014
Počas Dňa otvorených dverí v novembri som sa zúčastnila ukážkovej hodiny výučby v Centre ďalšieho vzdelávania. Spôsob výučby ma okamžite oslovil, tak som sa aj zapísala do kurzu. Bola som úplná začiatočníčka. Neverila som, že sa niečo naučím po anglicky za tak krátku dobu. Dnes už som začala tretí akademický rok a som milo prekvapená zo svojich vedomostí. Doslova sa teším na hodiny. Sú pútavé, dynamické, lektorka je milá a empatická voči študentom.  

Magdaléna Fibíková, akademické roky 2010/2011, 2012/2013, 2013/2014
Patrila som medzi tzv. "nepravých začiatočníkov". Na začiatku kurzu mi prekážalo, že začíname od úplných začiatkov. Všetko sa mi zdalo byť jasné a bála som sa, že sa budem nudiť. Všetci študenti v kurze boli na tom podobne. Prvé týždne však prešli veľmi rýchlo, aj tu už nastali problémy v gramatike. Ani všetky slovíčka som nepoznala. Tým, že gramatika sa vysvetľuje na základe gramatických rozdielov, logicky, pochopila som okamžite gramatické súvislosti, ktoré som sa doteraz iba bifľovala. Dnes už pokračujem tretí rok v kurze a som spokojná. Napriek disciplíne na hodinách sa mi páči lektorkin zmysel pre humor, čím vytvára uvoľnenú atmosféru.   

Slavomíra Dugovičová, akademický rok 2013/2014
Moja susedka, ktorá navštevuje kurz anglického jazyka pre seniorov už dva roky ma motivovala, aby som sa prišla pozrieť na jednu hodinu. A neoľutovala som to. Hodina sa mi veľmi páčila, pretože atmosféra tu bola priateľská a lektorka všetkých seniorov povzbudzovala a vtipnými článkami ich jemne nútila hovoriť len po anglicky. Forma učenia bola nenásilná a učenie bolo názorné a zamerané na praktické cvičenia. A tu som sa rozhodla, že takýto kurz by som rada navštevovala aj ja.  

PhDr. Viera Kučerová, akademické roky 2010/2011, 2012/2013, 2013/2014
Na oddelení CJ CĎV oceňujem, že pred prihlásením musí záujemca urobiť vstupný zaraďovací test. Až na jeho výsledku som bola zaradená do kurzu, ktorý ma posúva ďalej v skupine, kde si ani neopakujem dokola to isté alebo kde by som sa nepríjemne cítila, lebo spolužiaci sú o veľa pokročilejší, Tu má každý jazykový kurz vopred stanovený presný výukový program a na konci kurzu si overujeme dosiahnutú úroveň znovu.  

Mgr. Eva Tkáčová, akademické roky 2010/2011, 2012/2013, 2013/2014
Aj v najlepšej škole sa môže stať, že lektor vám nie je sympatický a spolužiaci vám nesedia, alebo že ukáže, že z práce nestihnete prísť na vyučovanie včas. Na študijnom oddelení som sa stretla s ochotou pomôcť mi. Ponúkli mi prestup do iného kurzu a o mojich problémoch diskrétne mlčali pred lektorom a spolužiakmi. To som veľmi ocenila.  

Tatiana Galbavá, akademické roky 2010/2011, 2012/2013, 2013/2014
Na programoch CĎV CJ máte garantované, že je to celoročný kurz, ktorý budete navštevovať a bude trvať skutočne celý rok a ak by lektor ochorel, hodiny sa nahradia. To ma pri nízkom školnom prekvapilo najviac. Doposiaľ sme sa v iných vzdelávacích inštitúciách stretla s predčasným ukončením kurzu z dôvodu odchodu niekoľkých študentov v priebehu roka.  

Emily Kánová, akademické roky 2010/2011, 2012/2013, 2013/2014
V kurze pokračujem už tretí rok. Mala som veľké problémy, hlavne čo sa týka výslovnosti a obavy, či učivo zvládnem. Vďaka pani lektorke B. Baranovej, ktorá ma vyučuje, som sa rozhodla pokračovať v štúdiu. Aj keď nás je v jednej skupine z roka na rok viac, ale aj napriek tomu musím a chcem vyjadriť obdiv pani lektorke, ktorá nás neúnavne vedie k tomu, aby sme sa naučili čo najviac. Jej entuziazmus, profesionálnu úroveň a ľudský prístup hodnotím veľmi pozitívne a vyslovujem jej veľkú vďaku. Program pre seniorov na CĎV môžem odporučiť každému, kto má záujem naučiť sa cudzí jazyk.  

Gabriela Borovičková, akademický rok 2013/2014
V súčasnosti hodnotím spôsob vedenia hodín, rýchlosť a množstvo učiva ako aj spôsob spolupráce vyučujúci - študenti, resp. študenti navzájom za dobrý a primeraný znalostiam študentov a ich vzájomnému spoznávaniu sa. Veľmi kladne hodnotím používanie mailového styku ako kontroly správnosti vypracovávaných cvičení medzi študentami. Rovnako je prínosom aj počúvanie zvukových nahrávok.